Naujienos

2003 - 08 - 05

MIŠKO SAVININKŲ ŽINIAI

MIŠKO SAVININKŲ ŽINIAI Narystė ES atvers Lietuvai naujas perspektyvas, padės pasiekti išsivysčiusių ES valstybių lygį. Siekiant sumažinti ekonominio išsivystymo skirtumus tarp atskirų regionų, ES numato teikti finansinę paramą įvairioms šalių narių ir narystės siekiančių valstybių ūkio šakoms.
Miškų ūkio svarba, saugant kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę bei miško išsaugojimo būtinybė pripažįstama tiek nacionaliniame, tiek ir ES lygmenyse. Tuo tikslu, investicinėms priemonėms į miškų ūkį, numatyta ženkli ES finansinė parama.
Pasiruošimo narystei laikotarpiu paramą miškų infrastruktūros tobulinimui ir apželdinimui planuojama teikti pagal specialiąją Žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD) apie 34,5 mln. Lt). Įstojus į ES paramą Lietuvos miškų ūkio plėtrai ir miškų apželdinimui (2004-2006) numatyta skirti iš struktūrinių fondų

- Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) (apie 113 mln. Lt).

Miško savininkui, siekiančiam finansinės paramos nuosavo miško tvarkymui, priežiūrai, atkūrimui, vienas iš aktualiausių uždavinių - pasiruošimas įsisavinti ES finansinės paramos lėšas – susipažinti su numatomomis investicinėmis priemonėmis į miškų ūkį, nustatytais paramos suteikimo kriterijais, reglamentuota paramos suteikimo tvarka, paramą koordinuojančiomis institucijomis, paraiškų paramai gauti pildymo tvarka, jų pateikimo terminais ir kita aktualia informacija.

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA), turinti 10 metų patirtį, atstovaujant miško savininkų interesus bei glaudžiai bendradarbiaujanti su valstybės institucijomis, koordinuojančiomis ES finansinę paramą, jau pradeda parengiamuosius paramos miškų ūkiui įsisavinimo darbus. Tuo tikslu LMSA specialistai numato organizuoti seminarus ES paramos klausimais, nemokamai konsultuoti miško savininkus. Aktuali ir nuolat atnaujinama informacija bus pateikiama interneto svetainėje www.forest.lt.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją, rašykite mums, su malonumu atsakysime į Jums rūpimus klausimus. Konsultacijos suteikiamos ir LMSA administracijoje: Kalvarijų g. 131-314, Vilnius; Tel. (8-5) 276 75 90.

Pagarbiai,
Kristina Mačiulytė
ES struktūrinės paramos miškų ūkiui koordinatorė

Tel./faksas: +370 5 2767590
Mob. +370 868 333620
El. paštas: kristina@forest.lt