Naujienos

2007 - 05 - 17

*Europos sugomos teritorijos miškuose - pavadinimai panašūs, bet ūkininkavimo apribojimai ženkliai skirtingi

 
COST Action E27 “Saugomos teritorijos miškuose- analizė ir harmonizavimas" [Protected forest areas – analysis and harmonisation]  atkreipė dėmesį į būtinybę suvokti egzistuojančius ženklius skirtimus tarp atskirų šalių  saugomose miškų teritorijose taikomų ūkininkavimo apribojimų.

Apie 100 ekspertų iš 25 ES valstybių dalyvavo tyrime, kurio rezultate konstatuota, jog negalima palyginti atskirose  šalyse esančių saugomų teritorijų miškuose, kadangi aplinkosauginių  ribojimų objektas ir griežtumas ženklai skiriasi.
 
Dar viena daroma išvada, kad kuo griežtesnis saugomos teritorijos statusas, tuo mažesnė tos teritorijos teikiama nauda plačiajai visuomenei, ir kuo švelnesni ribijimai, tuo didesnis ratas žmonių gauna tiesioginės naudos iš tokių teritorijų egzistavimo.
 [Citata: "Direct and indirect benefits were assessed as well and it was concluded that restrictions and compensations varied depending on the individual stakeholder (forest owners, visitors, hunters, fishermen, scientists, beneficial owners, communities). It appears that the actual beneficiaries of protected forest areas are local although not the forest owners themselves, whereas less strictly protected areas benefit a larger number of people."]

Su visu 14.05.2007 skelbtu tyrimu galima susipažinti internete "Protected forest areas in Europe need harmonisation"...>>
 
LMSA inf.