Naujienos

2003 - 01 - 14

*Privačių miškų savininkų mokymui - SAPARD parama

Privačių miškų savininkų mokymui - SAPARD parama

 

Šiandien, 2003 m. sausio 13 d., „Privačių miškų plėtros centras“ pasirašė su Nacionaline mokėjimų agentūra sutartį dėl SAPADR paramos miško savininkų mokymui. Iki 2003 m. vidurio bus organizuoti virš 36 savaitinių nemokamų kursų miško savininkams visoje Lietuvoje. Numatoma apmokyti apie 1000 privačių miškų šeimininkų, suteikiant reikalingų ūkininkavimui miško valdoje žinių.

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) nuosekliai rūpinasi privačių miškų savininkų švietimu. Tuo tikslu parengtos penkios įvairios trukmės mokymo programos, įkurta viešoji įstaiga „Privačių miškų plėtros centras“, nuolat organizuojami kursai,  2002 m. gruodžio mėn. kartu su Aplinkos ministerija parengta Privačių miškų savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvinė programa. Dabartinė SAPARD parama skirta įgyvendinti LMSA parengtą penkių dienų neformaliojo mokymo programą “Tvaraus ūkininkavimo privačiuose miškuose pagrindai”. Programa patvirtinta Žemės ūkio ministerijos (kodas 296162301).

Dažnas atgavęs mišką savininkas dar nespėjo įgyti žinių ir patyrimo, kaip tinkamai tvarkytis privačiame miške, realizuojant savo tikslus ir kartu nebijant pažeisti griežtų įstatymų.  Jis neturi reikalingų įrankių ir technikos. Trūksta informacijos ir specialistų patarimų, todėl dalis savininkų nežino nei savo teisių, nei galimybių. Kursų metu privačių miškų šeimininkai įgys reikalingų ūkininkavimui miško valdoje teorinių ir praktinių žinių.

Vykdant žemės (miškų) reformą, privačių miškų plotas ir jų savininkų skaičius Lietuvoje nuolat didėja. 2002 m. spalio 1 d. šalyje buvo įregistruota 177,9 tūkst. privačių miškų savininkų, o privačių miškų plotas siekė 567,5 tūkst. ha. Privatūs miškai užima apie 28 procentus visų šalies miškų ploto, o vidutinis privačios miško valdos dydis yra tik 4,5 ha. Lietuvoje vyrauja smulkios privačios miško valdos. Miško savininkai, turintys iki 5 ha miško sudaro daugiau nei 80 procentų ir valdo daugiau nei 40 procentų bendro privačių miškų ploto. Vienam miško savininkui Lietuvoje tenka vidutiniškai 3,2 ha miško.

 

Detalesnė informacija:

PMPC direktore Jūratė Jankauskienė

tel. 8-37-400363

mob. 8-686-18404

el.paštas: pmpc@forest.lt

www.forest.lt

 

Lietuvos Miško Savininkų Asociacija (toliau LMSA) yra vienintelė šalyje miško savininkus atstovaujanti ir vienijanti visuomeninė organizacija. Įkurta 1993 m., šiuo metu LMSA turi 38 rajoninius skyrius, vienijančius virš 3000 aktyvių  narių. LMSA sistemoje veikia 15 miško savininkų kooperatyvų.

                                                                                                                                                                                                             LMSA yra:

·               LR Žemės ūkio rūmų narė;

·               Baltijos jūros šalių miško savininkų asociacijų apskrito stalo dalyvė;

·               Europos privačių miško savininkų konfederacijos (CEPF) asocijuota narė.

·               Europos žemės savininkų sąjungos asocijuota narė.