Naujienos

2005 - 02 - 08

* Dėl teisės vadintis "privačia girininkija"

 

Neilgai trukus po Lietuvos miško savininkų asociacijos įsikūrimo (1993 m.) oficialiai patvirtintuose LMSA įstatuose jau buvo numatyta , kad [...kuomet LMSA rajoninis skyrius samdo profesionalų miškininką-konsultantą, jis gali būti vadinamas privačia girininkija].
LMSA ne kartą kreipėsi [ pirmiau į tuometinę Miškų ministeriją, o vėliau - į Aplinkos ministeriją] sudaryti teisines prielaidas nuosekliai kurti profesonaliai tvarkomų privačių girininkijų tinklą, kuriame dirbantys specialistai miškininkai vykdytų  miškų apsaugos ir priežiūros funkcijas privačiuose miškuose. (rašto projektas...>>>). ( 31.5 kb ) 
Ypač aktualu tas buvo žemės reformos  pradžioje, kuomet buvo galima suformuoti labiau kompaktiškus privačių miškų plotus. Tenka tik apgailestauti, kad tuometinė ministerijų vadovybė priešinosi siūlymams. Kategoriškai tuomet  buvo pasipriešinta privačių girininkijų steigimui ir Generalinės miškų urėdijos. Argumentuojama, kad toks pavadinimas klaidins visuomenę
(išsamiau su 2002 06 11 protokolu galite susipažinti čia...>>). ( 57.0 kb )
 
Tad visus miškus anksčiau prižiūrėję miškininkai dabar rūpinasi tik valstybiniais miškais (apie 50 proc. visų miškų), o privačių miškų apsaugos įgyvendinimas paliktas savieigai.

Antra vertus, patrauklus, tinkamai parinktas įmonės pavadinimas yra vienas būdų verslininkams prisivilioti klientus. Kas yra girininkija daug aiškinti žmogui nereikia. 
Kam suteikti teisę vadintis "privačia girininkija" - valdžios įstaigų reikalas, o ar privačios bendrovės užregistruotas prekinis ženklas ar įmonės pavadinimas atinka veiklos turinį - teks spręsti patiems privačių miškų savininkams.
 
Linkėtume visiems verslininkams, siūlantiems savo paslaugas privatiems miško savininkams sąžiningumu, atliekamų darbų ir suteikiamų paslaugų kokybe pateisinti pasirinktą vardą.
 

Klausimas: 2004 metų vasario ir gegužės mėnesiais buvo pateikta paraiška įregistruoti prekinį ženklą "Jungtiniai miškai. PRIVAČIŲ MIŠKŲ GIRININKIJA." Ženklas įregistruotas. 2005 m. su šiuo prekiniu ženklu nesusiję asmenys įregistravo juridinį asmenį - Miško savininkų kooperatyvas "Privati girininkija". Ar laikytinas skiriamojo ženklo pažeidimu tokio juridinio asmens pavadinimo įregistravimas? Ar prekinio ženklo savininkui kreipiantis dėl ženklo savininko teisių gynimo, įregistruotam juridiniam asmeniui dėl minėto pavadinimo gali kilti neigiamų padarinių, jei taip, kokių?
LR Valstybinis Patentų biuras atsako: Ženklo savininkas, gindamas savo pažeistas teises, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą. Ginčus tarp įregistruoto Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre prekių ženklo savininko ir juridinio asmens, įregistravusio savo pavadinimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. LR prekių ženklų įstatymo (skyrius ,,Teisės aktai") 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte reglamentuojama, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus juridinių asmenų pavadinimui arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą, priklausantį k?itam asmeniui, kuris turi teisę į tą pavadinimą Lietuvos Respublikoje įgijo iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo arba prioriteto datos, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos. Juridinių asmenų pavdinimų registracija remiasi Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių (Žin., 2003, Nr. 121-5497; www.lrs.lt) nuostatomis.