Naujienos

2010 - 04 - 06

ŽŪM: Žolės deginimas ir vėl kelia pavojų

Kaip ir kasmet, pernykštės žolės deginimas pavasarį kelia didelį rūpestį tiek aplinkosaugininkams, tiek ir žemės ūkio specialistams.  Bloga tradicija tampa velykinės piktavalių išdaigos. Aplankę artimuosius kaime, žmonės, užuot ėję kiaušinių marginti, puola tvarkytis ir deginti žolę. Žolė deginama nepaisant jokių priešgaisrinės saugos reikalavimų. Neretai išdega ne tik deginamas plotas, tačiau ir šalia esantys sklypai, -   praneša 2010-04-01 Žemės ūkio ministerija savo svetainėje zum.lt
Ministerija primena, kad deginantys  gali būti baudžiami 500 Lt ir didesnėmis baudomis, o taipogi pažeidėjai gali negauti tiesioginių išmokų už deklaruotus pasėlius net
tris ateinančius  metus.

 

Šiemet pirmieji pievų gaisrai jau užfiksuoti Suvalkijoje. Žolė jau sudeginta daugiau kaip 3 hektarų teritorijoje. Didžiausias žolės plotas išdegintas Vilkaviškio rajone, Donelaičių kaime, o pavojingiausias gaisras buvo kilęs Kalvarijos savivaldybės Reketijos kaime. Čia degė pieva šalia miško, tad bet kurią akimirką liepsnos galėjo persimesti į krūmokšnius ir medžius. Pernykštė žolė deginta ir visai šalia Marijampolės. Net keletą kartų ugniagesiai jos gesinti važiavo į priemiestinį Mokolų kaimą. Degė pieva ir Kalvarijos miesto pakraštyje.

 

Papiškių kaimo gyventojas Andrius K. pernykštę žolę degino ne tik už motinai priklausančios sodybos esančioje pakelės pievoje, tačiau net ir medine tvora aptvertame sodybos kieme. Atvykusiems priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams suaugęs vyras aiškino, kad deginimas – pigiausias būdas atsikratyti pernykštės žolės. Vyriškis nepagalvojo, kad už tokį veiksmą gresia bauda iki 500 litų.

 

Žemdirbiai savo plotuose degindami žolę rizikuoja ne tik gauti baudą, bet ir netekti paramos tiesioginėmis išmokomis už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos tam tikras priemones. 

 

Žemės ūkio ministerija ragina ūkininkus būti sąmoningais ir primena, kad deklaruojant pasėlius būtina laikytis Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, kaip nurodyta Tiesioginių išmokų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų administravimo bei kontrolės taisyklėse. Vienas šių reikalavimų skelbia, kad ganyklose arba pievose žolė, o taip pat ražienos negali būti deginamos.  

 

Žolės ir ražienų deginimas laikomas tyčiniu reikalavimų pažeidimu, todėl tokie pažeidėjai negaus tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, bei paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos vadinamąsias plotines priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“. Pažeidus reikalavimus parama nemokama einamaisiais metais, o įvertinus pažeidimo mąstą, galima jos nebegauti ateinančius tris metus.  

 

Aplinkos ministerija ir jos įgaliotos institucijos  nustato žolės deginimo atvejus bei apie tai informuoja Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos, kuri prieš išmokant paramą atitinkamai pritaiko sankcijas. Pernai sankcijos pritaikytos Vilniaus ir Širvintų rajonų ūkininkams.  

 

Administracines baudas už žolės deginimą numato ir kiti teisės aktai. Tad žemės ūkio veiklos subjektai, degindami žolę, bus nubausti ir administracinėmis baudomis, ir negaus jiems priklausančių tiesioginių išmokų.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija