Naujienos

2010 - 05 - 24

NMA konsultuoja: Ar nedeklaravę miškų plotų savininkai neliks be išmokų?

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) spaudoje reguliariai primena apie šių metų naujovę: jog šįmet kartu su paraiškomis tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paramos gavėjai ir pareiškėjai privalo deklaruoti miško plotus pagal tris miškų priemones: „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku", „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" bei „Miškų aplinkosaugos išmokos".

LMSA  2010-05-19  gavome miško savininko Alberto paklausimą:
Pasodinau miška 2,4ha plote, naudodamasis ES 2004-2006m kaimo plėtros programa "Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku". Dabar visur skelbiama, kad mišką reikia deklaruoti, bet man atliekant kitų plotų deklaravimą, apsodinto miško nedeklaravo. Savivaldybės darbuotoja konsultavosi su įvairiom instancijom ir išsiaiškino, kad reikia deklaruoti tik naujai sodinamus miškus. Ar as nedeklaravęs neliksiu be išmoku?

Atsakyti paprašėme NMA specialistų, kurie paaiškino:

Atsakydami į Jūsų klausimą norėtume pažymėti, kad Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.3D-278 (Žin., 2010, Nr.37-1768), 7 punkte numatyta, kad pareiškėjui būtina paraiškoje deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir miško plotus valdoje, už kuriuos jis prašo paramos, taip pat būtina deklaruoti ir tas žemės ūkio naudmenas bei kitus laukus (žemės ūkio paskirties žemėje), už kuriuos išmokos nėra mokamos arba už kuriuos pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų. 
 
Taigi, jeigu teikiama paraiška tiesioginėms išmokoms gauti, reikia deklaruoti ir tuos plotus, kuriuos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę 'Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku' pareiškėjas apželdino mišku. Pasėlio kodas - 5AP-1. 
 
Jeigu paraiška tiesioginėms išmokoms gauti neteikiama, tuomet minėtų plotų deklaruoti nereikia. 
 
Kilus neaiškumų taip pat visada galite skambinti bendruoju Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniu telefonu 85 252 6999. 
 
Pagarbiai, Austėja Kurapkaitė 
 
Bendrųjų reikalų departamento 
Informacijos teikimo skyriaus 
vyriausioji specialistė 
Tel. (8 5) 252 6999 
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie Žemės ūkio ministerijos 
Blindžių g. 17,08111 Vilnius 
http://www.nma.lt