Naujienos

2010 - 08 - 24

Vilkų siautėjimo žalos atlyginimas Medžioklės įstatyme nenumatytas

Pagal dabartinį Medžioklės įstatymą Lietuvoje laukiniai gyvūnai nuosavybės teise priklauso Valstybei. Tuo tarpu dėl vilkų siautėjimo avių, veršių ir telyčių netenkantys ūkininkai atlygio iš valstybės už patiriamą žalą tikėtis negali. To nenumato  nei Medžioklės, nei Laukinės gyvūnijos, nei kiti įstatymai. Patirti nuostoliai - vien tik pačių ūkininkų galvos skausmas,- temą aptaria „Lietuvos žinios“.
Biržų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) šiemet jau užregistravo daugiau kaip 10 atvejų, kai naminius gyvulius užpuolė ir sudraskė vilkai. Šis skaičius viršija ankstesnių metų duomenis. "Rugpjūtį vilkų rengiamos gyvulių skerdynės mūsų rajone tik prasidėdavo, o šiemet atrodo, lyg būtų pasiekta kulminacija. Vilkų daroma žala - didelė. Nežinau, kas bus, jei toliau tokiu tempu bus pjaunami gyvuliai", - sakė Biržų rajono VMVT vadovas Adolfas Rinkūnas. Jis apgailestavo, kad vilkų papjauti gyvuliai tik išbraukiami iš mūsų krašte vedamo naminių gyvulių registro - jų netekę ūkininkai valstybės paramos negauna.

[...]  Biržų rajono merijos ekologas Vytautas Zurba teigė nuolat bendraujantis su Aplinkos ministerijos valdininkais norėdamas išsiaiškinti, ar tikrai nėra galimybės žmonėms bent iš dalies atlyginti patirtus nuostolius. "Kaskart išgirstu griežtą atsakymą. Įstatymai leidžia atlyginti kanopinių gyvūnų žemdirbiams padarytus nuostolius, o vilkų - ne. Buvau patikintas, kad ėmę savavaliauti būtume net priversti mokėti baudas Europos Sąjungai", - sakė V.Zurba.

Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Urbelionytė patvirtino, kad atlyginti vilkų daromą žalą nenumato nei Medžioklės, nei Laukinės gyvūnijos, nei kiti įstatymai.

Visą Daivos Baronienės straipsnį "Už vilkų puotas valstybė neatsako" skaitykite 2010-08-24 dienraštyje "Lietuvos žinios" ...>>>