Naujienos

2010 - 08 - 26

AM: Audros išverstus medžius nuo kelio turi pašalinti jo savininkai

Aplinkos ministerijos pareigūnai 2010-08-26 aiškina galiojančią tvarką, kasir kaip turi sutvarkyti miško keliukus užtvėrusius škvalo iškverstus medžius.
Po rugpjūčio 8 d. per Lietuvą praūžusio škvalo, kuris padarė didžiulių nuostolių miškams, į Aplinkos ministeriją vis dažniau kreipiasi privačių miškų savininkai ir teiraujasi, kas privalo tvarkyti vėjo išlaužtus ir nuverstus ar pavojingai pasvirusius medžius miško keliuose ir ant elektros oro linijų.

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vyriausiasis specialistas Tadas Tebėra, pagal Kelių įstatymą ir Kelių priežiūros tvarkos aprašą vietinės reikšmės vidaus kelių, kuriems priskiriami ir miško keliai, taisymo bei priežiūros darbų užsakovo funkcijas vykdo ir šių kelių naudojimo priežiūrą organizuoja jų savininkai (valdytojai). Taigi jie privalo kirsti, genėti (prižiūrėti) kelio juostoje augančius medžius ir kitus želdinius, taip pat pašalinti saugiam eismui keliančius pavojų medžius.

Miškų masyvų proskynose, kuriose nutiestos elektros oro ir oro kabelių linijos, medžius ir krūmus kerta ir geni, kaip nustato Elektros tinklų apsaugos taisyklės, tas elektros linijas eksploatuojančios organizacijos, o miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, sodybose ir soduose – želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis šių darbų atlikimo terminus. Iškirsta mediena, krūmai ir išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės (miško) savininkų nuosavybė.

Kirtimams reikia gauti leidimą. Jeigu kertama miško žemėje, šį leidimą žemės (miško) savininkui išduoda regiono aplinkos apsaugos departamento rajonų agentūrų valstybiniai miškų pareigūnai, jeigu kertama ne miško žemėje – savivaldybių administracijos.

Šaltinis: www.am.lt
2010-08-26