Naujienos

2010 - 10 - 19

Seimo Valdyba sudarė darbo grupę Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti

Seimo valdyba 2010 m. spalio 15 d. informavo, kad atsižvelgdama į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto siūlymą,  sudarė darbo grupę Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti. Šios darbo grupės vadovu paskirtas Jonas Šimėnas – Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas;
darbo grupės sekretore – Seimo kanceliarijos Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja Vida Katinaitė. Į darbo grupės sudėtį įtraukti šie Seimo nariai: Danutė Bekintienė, Bronius Bradauskas, Audrius Endzinas, Stanislovas Giedraitis,  Edmundas Pupinis (Kaimo reikalų komiteto pirmininkas); Algimantas Salamakinas, Rimantas Sinkevičius, Justinas Urbanavičius.

Darbo grupei pavesta išnagrinėti Seimui pateiktų Miškų įstatymo pakeitimo įstatymų projektus, visuomeninių organizacijų, piliečių, suinteresuotų institucijų pasiūlymus ir pateikti Seimo valdybai Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą iki 2010 m. gruodžio 1 d.

Pasak Seimo Valdybos pranešimo, šiuo metu Seime užregistruoti šie Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektai: Nr. XIP-966, Nr.XIP-967, Nr.XIP-901 92), Nr.XIP-1650, Nr.XIP-2090, Nr.XIP-1495, Nr. XIP-1649, Nr.-XIP 1694.

Susipažinti su registruotais miškų įstatymo pakeitimo projektais galima paspaudus žemiau pateikiamas nuorodas:

XIP-966 -Miškų įstatymo 2, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS, Pateikė: Seimo narys E.Pupinis

XIP-967 Žemės įstatymo 26 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS,Pateikė: Seimo narys E.Pupinis

XP-901(2) Miškų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS,Pateikė: Seimo narys A.Kašėta, Seimo narys A.Endzinas

XP-1650 Miškų įstatymo 2, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Pateiktas 2006 m)

XP-2090 Miškų įstatymo 2, 4, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (pateiktas 2007 m.)

XIP-1495 Miškų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Pateikė: Seimo narė D.Bekintienė

XIP-1649 Miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS Parengė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, G.Kazlauskas; Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

XIP-1694 Miškų įstatymo papildymo 8(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS Pateikė: Seimo narys R.Sinkevičius