Naujienos

2010 - 12 - 09

Vėl bus rengiama akcija "Miškas 2010"

2010 m. gruodžio 7 d. Valstybinės miškų tarnybos direktorius Rimantas Prūsaitis, Generalinės miškų urėdijos Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos generalinis komisaras Vyzgirdas Telyčėnas pasirašė bendrą įsakymą dėl akcijos „Miškas-2010“ organizavimo ir vykdymo 2010 m. gruodžio 16-30 d.d.
Šios akcijos metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas užkardinant teisės pažeidimus susijusius su neteisėtais miško kirtimais ir miškų teršimu. Numatyta rengti susitikimus su miškų savininkais, konsultuoti juos miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais. Panašaus pobūdžio akcija rengiama jau šeštą kartą. Akcijų rezultate sumažėjo šalyje neteisėtų kirtimų apimtys. Vis daugiau miško savininkų sužino pagrindinius reikalavimus, ūkininkaujant privačioje miško valdoje. Vykdydami akcijas, glaudžiai bendradarbiaudami aplinkosaugos ir policijos pareigūnai pasidalina praktine patirtimi, užkardinant pažeidimus susijusius su medienos gabenimu ir jos apdirbimu lentpjūvėse.

VMT inf.

LMSA komentaras:

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) pritariame ir remiame valstybės institucijų pastangas užkirsti kelią medienos vagystėms ir kitai neteisėtai veiklai  tiek privačiuose tiek ir valstybiniuose miškuose organizuojant prevencinę akciją „Miškas 2010",  nes nuo šių blogybių pirmiausiai ir kenčia privatūs miško savininkai. Tikimės, kad akcijos metu dėmesys bus skiriamas proporcingai valstybiniams ir privatiems miškams, o privačių miškų savininkai nebus palikti nuošalyje ir bus pakviesti į  akcijos renginius.

Operatyvi informacija yra labai reikalinga kovai su nelegaliais kirtimais ir medienos grobstytojais. Todėl LMSA reguliariai informuojame asociacijos narius ir visus besidominčius miško savininkus, skleisdami mums žinomą informaciją apie akciją ir jos rezultatus per LMSA rajoninius skyrius, bendroves-nares, asociacijos internetinėje svetainėje www.lietuvosmiskai.lt , kviečiame žmones pastebėjus įtartiną miško kirtimą ar medienos gabenimą, žinant apie nelegaliai įgytos medienos realizavimą nedelsiant informuoti atsakingus pareigūnus anoniminiais pasitikėjimo telefonais. Esame įsitikinę, kad bendromis pastangomis yra lengviau užkirsti kelius miškavagiams realizuoti neteisėtu būdu jų įgytą medieną.

Todėl kviečiame Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos bei Policijos departamento pareigūnus įtraukti LMSA skyrių aktyvą į prevencinę veiklą - miško savininkų susirinkimus, organizuojant ir vykdant privačių miškų valdų tikrinimus, reidus, viešinant informaciją.

Bendros miškininkų ir policijos akcijos "Miškas" ištakos, kuomet LMSA dar 2003 m. liepą kreipėsi į Lietuvos policijos generalinį komisarą Vytautą Grigaravičių (išsamiau-skaityti čia...>>>), siūlydama kartu organizuoti reisus ir nuolatinę privačių miškų kontrolę, išaiškinti ir bausti piktybiškus miškų niokotojus. Nuo tada tęsiasi sistemingai vykdomos policijos, privačių miškų savininkų, urėdijų ior aplinkosaugos inspektorių prevencinės priemonės prieš miškavagius. 

2004-2005 metais bendradarbiavimas buvo glaudus ir davė apčiuopiamų rezultatų sutramdant piktavalių veiksmus miškuose (žiūr.čia...>>>), o vėliau iniciatyvą į savo rankas perėmė Generalinė miškų urėdija. Nuo tada tikrintojai per akcijas tikrina daugiausiai tik privačius miškus ir lentpjūves.