Naujienos

2011 - 01 - 17

Konfliktas tarp Aplinkos ministerijos, medžiotojų ir savivaldybių - dėl pinigų žvėrių šėrimui

Stiprų medžioklės klubų ir savivaldybių nepasitenkinimą iššaukė praėjusį rudenį išsakyta Aplinkos ministerijos pozicija nepripažinti medžiotojų miško plotų naudotojais ir neskirti pinigų pašarų žvėrims įsigijimui,- informuoja 2011-01-13 Lietuvos savivaldybių asociacija.
Aplinkos ministerija praėjusį rudenį regionų aplinkos apsaugos departamentams išplatino raštą, kuriame naujai išaiškino kad, medžiotojų būreliai nėra miškų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl savivaldybės neturi teisės jiems skirti lėšų iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų. Ir nurodė atlikti patikrinimus visose savivaldybėse ir išieškoti tariamai netinkamai panaudotas lėšas. Daugelis  savivaldybių jau gavo įsakmų ministerijos raštą, reikalaujantį, kad Valstybinė mokesčių inspekcija ne ginčo tvarka išieškotų  nuo 20 iki 50 tūkst. Lt, išmokėtų medžiotojų būreliams 2009 m.

Iki šios žiemos medžiotojų būreliai iš savivaldybių gaudavo finansinę paramą, mat pagal Medžioklės įstatymo 6 str. 3 dalį ir 12 str. 1 dalies 4 punktą miško plotų, kuriuose medžioklė neuždrausta, naudotojai turi teisę gauti finansinę pagalbą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms įgyvendinti. Už šias lėšas medžiotojų būreliai pirkdavo pašarų žvėrims.

Visą Aušrinės ŠĖMIENĖS straipsnį "Padėti badaujantiems miško žvėrims sutrukdė ministras" skaitykite "Savivaldybių žiniose" Nr.2 (555)...>>>