Naujienos

2012 - 01 - 19

Derinamas Labanoro RP tvarkymo specialusis planas

Visuomenės svarstymui pateiktas Labanoro regioninio parko tvarkymo specialusis planas, kurį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu rengia VšĮ Gamtos paveldo fondas.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą - Labanoro regioninio parko tvarkymo specialųjį planą.

Planavimo tikslas - parengti, suderinti ir patvirtinti Labanoro regioninio parko tvarkymo specialųjį planą.
Planavimo pagrindas - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-225.
Planavimo organizatorius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt
Planų rengėjas - VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu http://www.vstt.lt Darbų terminai - 2010-09-24-2012-03-24.
Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Rengėjai kviečia visuomenę susipažinti su šio plano sprendiniais ir raštu pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Specialiojo plano grafinė ir tekstinė dalys nuo š. m. sausio 31 d. eksponuojamos Labanoro regioninio parko lankytojų centre (Seniūnijos g. 19, Labanoras, Švenčionių r.).

Informacija taip pat patalpinta planavimo organizatoriaus svetainės www.vstt.lt skyriuje „Saugomų teritorijų planavimas" bei planų rengėjo svetainės www.gpf.lt skyriuje „Darbai", taip pat Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos interneto svetainėse.

Pasiūlymus darbo dienomis darbo valandomis galima užpildyti raštu planavimo dokumentų  eksponavimo vietoje esančiame pasiūlymų registravimo žurnale. Taip pat pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymo formą atsisiųsti galite čia:
MS Word formate
Adobe Acrobat formate

Viešas susirinkimas vyks 2012 m. vasario 23 d. 11 val. Labanoro regioninio parko lankytojų centro salėje (Seniūnijos g. 19, Labanoras, Švenčionių r.). Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2011-08-29 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymas Nr. V-205), kad Labanoro regioninio parko tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.    

Labanoro regioninio parko tvarkymo planas
Tekstinė dalis Grafinė dalis: 1 lapas; 2 lapas