Naujienos

2012 - 05 - 07

Sartų RP aplinkosaugininkai nori naikinti raudonojo ąžuolo giraitę,miškininkai nesutinka.

Gamtosaugininkai saugomose teritorijose siūlo naikinti  raudonųjų ąžuolų giraites,- informuoja Grynas.lt. Miškininkai nesutinka su tokiaus gamtos saugotojų planais, o ekspertai ironizuoja- kad tuomet regioniniuose parkuose reikia uždraust auginti ir kalnines pušis, rapsus bei bulves.
Apie 1 ha ploto ąžuoliukų gojelis, kaip ir visa Dusetų giria, patenka į Sartų regioninį parką. Beveik tūkstanties hektarų ploto didžiąją dalį miško užima Dusetų girios botaninis-zoologinis draustinis, kitą dalį – Vosynos gamtinis rezervatas (200 ha), rekreacinės zonos ir kitos funkcinės paskirties saugomos teritorijos. Tad tvarka girioje – gamtosaugininkų.

Prieš metus, pavasarį, Rokiškio miškų urėdija sulaukė Dusetų girios gamtotvarkos plano projekto. Jį Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) užsakymų parengė VšĮ „Gamtos paveldo fondas“. Projekte siūloma iškirsti Dusetų girioje augančius dešimties metų raudonuosius ąžuoliukus. Siūlymo iniciatoriai- Sartų regioninio parko vyriausiosia ekologė Daiva Norkūnienė ir gamtotvarkos plano autorius, VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ projekto vadovas Zenonas Gulbinas. Sartų regioninio parko vyriausioji ekologė apgailestauja, jog miškininkai netvirtina Dusetų girios gamtotvarkos plano, ir šis įstrigo.

Miškininkai nesutinka. „Nekirsime ąžuoliukų. Ne tik todėl, kad urėdijos pinigai nesimėto. Vandalizmas kirsti tokius ąžuoliukus“,- gamtotvarkos plano netvirtino Rokiškio miškų urėdas Rimantas Kapušinskas.

Miškų instituto ekologijos skyriaus vedėjas Vidas Stakėnasteigia, jog raudonasis ąžuolas nors ir buvo įvežtas iš Amerikos, Lietuvoje nėra pripažinta naikintina rūšimi. „Jeigu pradėsime naikinti visus ne vietinės kilmės augalus, reikėtų išnaikinti ne tik kalnines pušis, kuriomis buvo apsodinta visa Nerija, raudonuosius ąžuolus, kurių yra bene kiekviename parke, bet ir iš ūkininkų laukų rapsus, bulves —šios juk taip pat iš Amerikos“,-- sakė vienas šios komisijos narių V. Stakėnas.
 
Dar kategoriškesnė Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė.„Kirsti dešimties metų ąžuoliukus? Tai -beprotybė“,-išgirdusi aplinkosaugininkų reikalavimą kirsti raudonuosius ąžuolus pasipiktino miškininkystės specialistė. Jos įsitikinimu,karas prieš raudonuosius ąžuolus, miškininkystė specialistės įsitikinimu, tėra botanikų užgaida. Nors, pasak jos, niekas neįrodė, jog ši medžių rūšis yra invazinė. „Kai kur pavienės raudonųjų ąžuolų giraitės auga jau penkiasdešimt metų. Kur jos išplito?“— retoriškai klausė miškininkystės specialistė.

Miškų departamento atstovės patarimu, Rokiškio miškininkai raudonuosius ąžuolus Dusetų girioje gali įforminti kaip bandomuosius želdinius, prieš kuriuose kelti kirvio niekas neturės teisės.