Naujienos

2013 - 01 - 13

VMT: Pradedama pakartotinė kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje

Šiais metais iki lapkričio 15 d. vyks pakartotinė kertinių miško buveinių inventorizacija. Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos skelbtą konkursą laimėjo Aleksandro Stulginskio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto specialistai.

Intensyviame miškų ūkyje labiausiai pažeidžiamos ir nykstančios yra specializuotos seniems medynams būdingos rūšys. Sprendžiant šių rūšių ir biologinės įvairovės apsaugos miškuose problemas buvo sukurta kertinių miško buveinių koncepcija ir 1993 m. Švedijoje įvyko pirmoji šių teritorijų inventorizacija. Kertinė miško buveinė (toliau KMB) – nepažeistas miško plotas, kuriame yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių. Potenciali kertinė miško buveinė  (toliau PKMB) – teritorija, kuri turi didelį potencialą tapti kertine miško buveine. Kertinės miško buveinės inventorizuojamos ieškant natūraliems seniems medynams būdingų elementų. Tai specializuotos, indikatorinės, saugomos ir retos rūšys, biologiniai ir kraštovaizdžio kertiniai elementai, būdingi seniems ir natūraliems medynams. Pirmoji kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje buvo atlikta 2001-2005 m. Jos metu buvo išskirta daugiau kaip 8,9 tūkst. miško buveinių, apimančių apie 26,4 tūkst. ha plotą.

Šiais metais Lietuvoje atliekamos kertinių miško buveinių inventorizacijos tikslas yra įvertinti Lietuvoje esančių KMB ir PKMB būklės pokyčius, palyginti juo su pradinės inventorizacijos duomenimis. Šiuo tikslu lauko tyrimų metu bus įvertinta ne mažiau nei 4,7 tūkst. miško buveinių bendrame apie 13 tūkst. ha plote. Bus pakartotinai inventorizuotos visos kertinės miško buveinės esančios privačiuose miškuose (siekiant nustatyti jų būklės pokyčius dėl gamtinių ar antropogeninių veiksnių) bei potencialios kertinės miško buveinės (siekiant įvertinti aplinkos pokyčius, įvykusius po pirminės inventorizacijos bei šių miško buveinių atitikimą kertinių miško buveinių reikalavimams). Taip pat bus įvertintos ir labiausiai pasikeitę KMB valstybiniuose miškuose, pateikti pasiūlymai dėl tolesnės jų priežiūros.

Atliekant pakartotinę inventorizaciją sudaroma galimybė miško savininkams ar valdytojams pageidaujant steigti naujas KMB, peržiūrėti ir gal būt panaikinti esamų KMB statusą. Projekto vykdymo eigoje bus įvertinamas gautų pasiūlymų tikslingumas ir lauko darbai šiose vietose atliekami pirmoje eilėje. Miško savininkai, kurių valdose yra išskirtos KMB, gali savanoriškai įsipareigoti jas saugoti bei teikti paraiškas gauti Lietuvos kaimo plėtros programos Miškų aplinkosaugos priemonės išmokas.

Miško savininkai, norintys teikti pasiūlymus dėl savo valdoje galimai esančios KMB inventorizacijos ar statuso peržiūrėjimo gali kreiptis iki 2013 m. gegužės 1 d. į projekto vadovą Gediminą Brazaitį elektroniniu paštu gediminas.brazaitis@asu.lt.