Naujienos

2013 - 06 - 19

Liko nepilnos dvi savaitės pateikti paraiškas priemonei "Miškų ekonominės vertės didinimas"

Iki š.m. birželio 28 dienos priimamos paraiškos finansinei paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“ gauti. Šiemet didžiausia paramos suma vienam projektui siekia 150 tūkst. Lt. Priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklėse yra ir daugiau pasikeitimų, kurie pareiškėjams numato palengvinimų, - informuoja Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA).

NMA kviečia teikti paraiškas pagal abi priemonės veiklos sritis: pirmąją – „Mažos ekonominės vertės medelynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas“ bei antrąją – „Miško kirtimo, apvaliosios medienos bei biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimas“.Dalyvauti šioje KPP priemonėje gali privačių miškų savininkai, jų asociacijos, taip pat savivaldybės ir jų asociacijos.

KPP priemonei „Miškų ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinti 2007-2013 m. laikotarpiui iš viso skirtas 50,7 mln. Lt paramos biudžetas. Europos Sąjungos (ES) parama miškams jau pasinaudojo per 260 miškų šeimininkų, o patvirtinta paraiškų suma siekia 48,5 mln. Lt, arba 96 proc. viso šiai priemonei numatyto krepšelio.

Šiais metais priemonei skirta dar nepanaudotas likutis- 2,8 mln. Lt. Siekiant efektyviausio lėšų paskirstymo, buvo atitinkamai pakoreguotos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės.

Paraiškų vertinimo tvarka ir pirmumo kriterijai. Paraiškų vertinimas prasidės pasibaigus jų teikimo terminui ir truks, kaip numato paramos administravimo taisyklės, ne ilgiau kaip 3 mėnesius neįskaičiuojant paklausimams, patikroms bei ekspertizėms sugaišto laiko. Paraiškos, kaip žinoma, vertinamos pagal administracinę atitiktį, tinkamumą skirti paramą, o esant didesniam pareiškėjų skaičiui, kai prašoma paramos suma viršys esamą biudžetą, paraiškos bus atrenkamos pagal pirmumo kriterijus, kurių iš viso yra šeši.

Jie nepakito, pirmuoju punktu įrašyti pareiškėjai, iki tol nesinaudoję ES investicine parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Kaip ir praeitą paraiškų rinkimo laikotarpį paramos gavėjai investicijas turi atlikti ir projektą įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo ar sprendimo skirti paramą dienos.

Didelis palengvinimas pareiškėjams, kad paraiškas galima teikti ne tik pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą- pareiškėjai galės pasirinkti NMA teritorinį paramos administravimo skyrių, į kurį jiems patogiau atvykti. Teritorinių paramos administravimo skyrių adresai nurodyti Administravimo taisyklėse. Šis priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimas ypač svarbus tiems miškų savininkams, kurie gyvena toliau nuo nuosavybės teise valdomų miškų.

Taip pat sumažėja kartu su paraiška teiktinų dokumentų skaičius. Agentūrai nebereikės teikti juridinio asmens registravimo pažymėjimo.

Finansuoti tinkamos išlaidos. Tinkamomis bus pripažįstamos išlaidos, pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Tiesiogiai su projekto parengimu ir administravimu susijusios išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos padarytos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.

Pagal priemonės „Miškų ekonominės veiklos didinimas“ pirmąją veikos sritį gali būti finansuojami jaunuolynų ugdymo (šviesinimo ir valymo kirtimų), mažos ekonominės vertės jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbai pagal „Miškų atkūrimo ir įveisimo“ nuostatus.

Pagal antrąją priemonės veiklos sritį parama teikiama naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošimo technikai įsigyti. Gali būti finansuojamas kroviniams pervežti skirtų sunkvežimių ir priekabų, puspriekabių (N ir O kategorijų transporto priemonių) įsigijimas, išskyrus didesnius (G kategorijos) automobilius. Pagal šią priemonę paramos galima kreiptis siekiant gauti finansavimą programinės įrangos įsigijimui, miškotvarkos projektų parengimui, viešinimo bei bendrosioms išlaidoms padengti.

Su priemonės „Miškų ekonominės veiklos didinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti čia...>>>.