Naujienos

2013 - 11 - 27

Vieningai nepritaria siekiams įvesti naujus apribojimus ES medienos rinkoje

Europinės organizacijos AEBIOM , CEPF, Copa - Cogeca , ELO , EIP ir EUSTAFOR vieningai prieštarauja siekiams įvesti bereikalingą medienos rinkos reguliavimą. 2013-11-25 pasirašytas ir išplatintas bendras pareiškimas dėl ES institucijų ketinimų papildomais teisiniais įpareigojimais suvaržyti medienos rinką, nustatant privalomas panaudojimo sritis bei eiliškumą, kam medieną parduodantys tegalėtų teikti savo produkciją [Susipažinti su tekstu galima čia...>>>]

Pareiškime atkreipiamas dėmesys, kad kartu su pokyčiais dėl atsinaujinančių energijos šaltinių platesnio panaudojimo ir Atsinaujinančiosios energijos direktyvos įgyvendinimo, ES debatuose dėl miškų ir bioenergijos atsirado naujas elementas: siekis įpareigoti privalomai parduoti medienos žaliavą  pirkėjams tam tikra prioritetine tvarka pagal medienos panaudojimo paskirtis, vadovaujantis pakopinės sistemos (kaskadų) principu .

Europinės miškų savininkus, valdytojus ir gamintojus atstovaujančios organizacijos visapusiškai remia pastangas užtikrinti  išteklių panaudojimo efektyvumą. Tačiau  esame tos nuomonės, kad kaskados principas neturėtų būti teisiškai privalomas, nes nėra ekonominių ar praktinių įrodymų, kad tokios nuostatos paskatins konkurencingą ir tvarų medienos išteklių panaudojimą bei užtikrins stabilų tiekimą.

Teisiškai privalomo kaskadų principo įgyvendinimo galimybės medienos rinkoje yra labai abejotinos. Didelis klausimas, kaip šis principas būtų taikomas praktikoje, pradedant apibrėžimu, kontrolės užtikrinimo mechanizmais bei teisinemis priemonėmis. ES šalyse didžiuliai skirtumai ir įvairovė vertinant miško išteklius ir jų kaitą, pramonės pajėgumus, medienos rinkas ir energetikos sistemas. Todėl bandant apibrėžti naudojamą medieną kaip "menkavertę" arba "tinkamą" ES lygmeniu prieštarautų rinkos ekonomikos principams ir neužtikrintų išteklių panaudojimo efektyvumo. Verčiau derėtų sutelkti dėmesį į realius iššūkius, tokius kaip , pavyzdžiui, geresnis medienos išteklių mobilizavimas – kuo suinteresuoti visi miškų sektoriuje.

Organizacijos yra tos nuomonės, kad medienos apdirbimo pramonė ir medienos energija neturėtų būti vertinama kaip alternatyvių pasirinkimų , o kaip papildyti filialus patvirtinamuosius aktyvią miškotvarką ir teikti visokeriopos naudos .