Naujienos

2014 - 01 - 05

K.Šiaulys: Miškų ir medienos mokesčiai

Lyginti valstybiniame miškų sektoriuje ir privačiame mokamų mokesčių negalima dėl vieno esminio dalyko: valstybiniai miškai nėra rinkos objektas. Jie nedalyvauja rinkoje nei kaip nekilnojamo turto objektai, nei pardavimo stačiu mišku sandoriuose. Jeigu yra tvirtinama, kad turi būti vienodi mokesčiai valstybiniame ir privačiame miškų ūkyje, tai valstybė, kaip savininkė, pirmiausiai turėtų pasiimti visą naudą stataus miško kainomis, o po to skirti lėšas kitiems darbams miške. Tada būtų galima kalbėti apie mokesčių ir sistemų palyginimą,- sako žinomas miško savininkas Kazimieras Šiaulys, LMSA pirmininko pirmasis pavaduotojas.

 

Atskirai  panagrinėkime sąlyginio kiekio medienos judėjimą mokestine prasme:

Situacija Nr.1

Privataus miško savininkas (fizinis asmuo) valdo nuosavybės teise pagal atstatytos nuosavybės tvarką 3 ha brandaus miško, kuriame yra 1000 m³ stataus miško. Fizinis asmuo 1000 m³ pardavė įmonei (juridiniam asmeniui) po 100 Lt. už 1 m³ stačiu mišku, gavo 100000 Lt. pajamų. Juridinis asmuo iškirto mišką, pagamino įvairių sortimentų ir pardavė. Mokesčiai turėtų būti sumokėti taip:

Juridinis asmuo iškaičiavo iš 100000 Lt. 15 % GPM, tai yra  15000 Lt ir pervedė į VMI. Juridinis asmuo, pardavęs pagamintus sortimentus, gavo 178000 Lt. pajamų ir patyrė tokias sąnaudas bei sumokėjo mokesčius:

100000 Lt. - įsigyjimo sąnaudos.
50000 Lt.- medienos kirtimo ir ištraukimo sąnaudos.

Iš šių sąnaudų darbo jėgos apmokestinimui sumokėti mokesčiai tokie:

1 mėn. dirbo 3 kirtėjai ir 3 pagalbiniai darbininkai.
1 mėn. dirbo viena ištraukimo technika (1 operatorius)

Pajamos ir sortimentai paskirtyti taip:

600 m³ rąstai po 230 Lt/m³ -  138000 Lt.
200 m³ plonraščiai po 120 Lt/m³ - 24000 Lt.
200  m³ malkos po 80 Lt/m³ - 16000Lt.

VISO : 178000 Lt.

Juridiniai asmenys gavo 28000 Lt. pelno, nuo kurio sumokėjo 15% pelno mokesčio, tai yra 4200 Lt. Darbo jėgos (7 darbuotojai) bendra mokesčio suma apie 11650 Lt. Bendra mokesčių suma nuo pavyzdyje  išnagrinėto sąlyginio 1000  m³ medienos kiekio yra 15000 Lt. GPM + 4200 Lt. pelno mokesčio ir 11650 Lt. darbo jėgos mokesčiai (sodra, PSD ir GPM). Viso 30850 Lt, tai yra 1 ha generuojami mokesčiai 10283 Lt.

Visą laiką bandoma lyginti valstybiniame miškų sektoriuje ir privačiame mokamus mokesčius. Lyginti negalima dėl vieno esminio dalyko: valstybiniai miškai nėra rinkos objektas. Jie nedalyvauja rinkoje nei kaip nekilnojamo turto objektai, nei pardavimo stačiu mišku sandoriuose. Valstybiniams miškas yra nustatyti specifiniai mokesčiai, valstybė, kaip savininkas, yra delegavusi jai priklausantiems miškams visą eilę funkciją, todėl ir mokesčiai yra specifiniai. Privatus miškas (mediena) yra kaip, bet kuris kitas gyventojams priklausantis turtas. Reikia priminti, kad pirminiai visų privačių miškų savininkai buvo fiziniai asmenys, ir valstybė pagal restitucijos įstatymą piliečiams grąžino nusavintą turtą neatlygintinai.

1 lentelė. Mokesčių už parduodamą mišką ir medieną mokėjimas

Eil.

Nr.

Pardavėjas

Pirkėjas

Sandorio

objektas

Mokesčiai

Pastabos

1.

Fizinis asmuo parduodantis paveldėtą turtą

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Miškas su žeme

Nėra

 

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Mediena stačiu mišku

15% GPM nuo pirmo lito

 

2.

Fizinio asmens nupirktas miškas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Miškas su žeme

Nėra

Su sąlyga,jei virš trijų metų išlaikymas

 

 

 

Miškas su žeme

15% pelno mokesčio

 Skirtumą tarp įsigyjimo ir pardavimo kainos

3.

Fizinio asmens įsigytas miškas

Fiziniai asmenys

Mediena nenukirstu mišku

15% GPM nuo pirmo lito

Mokestį sumoka pardavėjas

4.

Fizinio asmens įsigytas miškas

Juridiniai asmenys

Mediena nenukirstu mišku

15% GPM nuo pirmo lito

Mokestį išskaito ir sumoka juridiniai asmenys

5.

Fizinio asmens įsigytas miškas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Mediena nenukirstu mišku du ir daugiau kartų per metus

Individuali veikla, 5% GPM nuo pelno (atėmus 30% sąnaudų iš pajamų). Nuo 50% pelno 28,5% sodros mokesčio ir 9% PSD

 

VMI individualią veiklą siekia pripažinti, kai fizinis asmuo parduoda medieną daugiau nei 2 atvejus per metus

 Lietuvosmiskai.lt komentaras: Bendra tvarka fizinis asmuo (tame tarpe ir privataus miško savininkas) gali sekančiais metais deklaruodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamas, prašyti sugrąžinti  gyventojų pajamų mokesčio permoką už parduotą turtą, nes 8000 Lt neapmokestinama suma taikoma visoms parduoto turto pajamoms.Tas reiškia, jog miškų savininkai jau daugelį metų kredituoja valstybę, nes  nuo pirmo lito iš gaunamų pajamų sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio permoką gali susigrąžinti tiki sekančiais metais.

Taip pat nėra galimybės iš tur­to par­da­vi­mo pa­ja­mų atimti kitų patirtų išlaidų kurios yra neišvengiamos norint parduoti statų mišką ar medieną kaip pvz.: miškotvarkos projekto parengimo, biržės atrėžimo, miško atsodinimo ir pan.

Yra susiklosčiusi situacija, kai pilietis yra miško savininkas, įsteigęs individualią įmonę susijusią su miško ruošos veikla ir medienos pardavimu, taip pat teikia miško ruošos paslaugas. Tokioje situacijoje VMI verčia miško savininką registruoti individualią veiklą dėl pasikartojančių medienos pardavimo atvejų savo ir kitai įmonei, nors miško savininkas jokių darbų pats neatliko, pardavė medieną stačiu mišku ir GPM sumokėjo nuo pirmo lito. Įregistravus individualią veiklą, miško savininkas turėtų du kartus mokėti mokesčius (tai yra kaip individualios veiklos ir individualios įmonės subjektas). Tuo pačiu įmonės savininkas neturi teisės pasinaudoti nedarbingumo pašalpa.

Grįžtant prie naudos gavėjų iš parduoto miško, reikia pasakyti, kad valstybei, kaip valstybinių miškų savininkei, privalo grįžti į valstybės biudžetą visa nauda stataus (nenukirsto)miško kainomis, kaip yra privačiame miškų ūkyje, kur visa nauda stataus miško kaina yra savininko žinioje, iš to susimokami visi mokesčiai, atliekami miškų atkūrimo ir kiti darbai reikalingi miškui. Jeigu yra tvirtinama, kad turi būti vienodi mokesčiai valstybiniame ir privačiame miškų ūkyje, tai valstybė, kaip savininkė, pirmiausiai turėtų pasiimti visą naudą stataus miško kainomis, o po to skirti lėšas kitiems darbams miške. Tada būtų galima kalbėti apie mokesčių ir sistemų palyginimą.

Kazimieras Šiaulys