Naujienos

2014 - 02 - 24

Prašoma savivaldybių padėti apsaugoti vietinius kelius polaidžio metu

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją (LSA) su prašymu priminti rajonų savivaldybėms apie joms suteiktą teisę (ir prievolę) laikinai apriboti sunkiasvorio transporto eismą ar uždaryti kelius, kur tai yra būtina pavasarinio polaidžio metu, kada didžiausia kelių sugadinimo tikimybė, siekiant išsaugoti vietinių kelių būklę.

Dalis savivaldybių jau yra paskelbusios įpareigojimus rajonų savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams pastatyti prie vietinės reikšmės viešųjų kelių laikinus draudžiamuosius kelio ženklus, ribojančius sunkiasvorio transporto eismą ir pavedusios seniūnijoms kartu su kelių policija atlikti efektyvią nustatytų laikinų apribojimų kontrolę. Tačiau yra vietovių, kur prevencinėmis priemonėmis nepasirūpinama.

Kad spręsti vietinių kelių remonto ir priežiūros (išsaugojimo) klausimus esant ribotoms pajėgoms ir finansavimui, LMSA taipogi siūlo savivaldybėms įgyvendinti keletą  svarbių priemonių:

1) Seniūnijose atidaryti mažuosius karjerus, kurie būtų naudojami vietos bendrų kelių remontui. Jei nėra tinkamo grunto, turėtų būti kaupiamas atvežtinis žvyras, kurį norintys kelią remontuoti gyventojai ar įmonės galėtų gauti nemokamai.

2) Reiktų spręsti problemą kaip per seniūnijas būtų galima susižinoti kaimyninių valdų savininkų kontaktus, kad organizuojant darbus galima būtų susiderinti su tų sklypų savininkais dėl krovinių sandėliavimo vietos ar leidimo važiuoti per sklypą vietos keliukais. Būtų geriausiai, jei seniūnija  galėtų padėti susisiekti su žemės ar miško savininkais ir valdytojais.

3) Sukurti mechanizmą kaip privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims atlyginti už savo jėgomis pagerinamus vietinius kelius. Kai kur vietiniais keliais jau dabar nėra galimybės privažiuoti ir patys gyventojai ar įmonės  tokius kelius minimaliai tvarko norėdami pravažiuoti, o vėliau tais keliais naudojasi savivaldybės gyventojai.

[LMSA rašto LSA kopija pateikiama čia...>>>]

LMSA komentaras: Raginame susilaikyti nuo medienos transportavimo vietiniais grunto keliais pavasarinio polaidžio metu. Sugadinti kelią galima greitai, o jo atstatymas iki buvusios būklės kainuos tikrai daugiau, nei laikina prastova.   Principą "sugadinai- sutvarkyk" užtikrinti galiojantys teisės aktai leidžia ir šiuo metu. Kelią sugadinusiąjam asmeniui pareigūnai turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą su privalomu nurodymu atkurti sugadintą kelią, o to neįvykdžius - kreiptis į teismą dėl žalos išieškojimo.

Lietuvosmiskai.lt inf.