Naujienos

2014 - 05 - 30

Nuo birželio apmokestina lankymąsi Aukš­tai­ti­jos NP ir La­ba­no­ro RP

Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me ir La­ba­no­ro re­gio­ni­nia­me par­kuo­se nuo bir­že­lio 1-osios bus ga­li­ma vie­šė­ti tik nu­si­pir­kus pen­kias die­nas ga­lio­sian­čius lankytojų bi­lie­tus. Jų ne­įsi­gi­ju­sie­ji bau­dų bent jau kol kas iš­vengs, ta­čiau pri­čiup­ti vis tiek tu­rės su­si­mo­kė­ti. Lan­ky­mą­si šiuo­se par­kuo­se nu­spręs­ta ap­mo­kes­tin­ti, nes vals­ty­bės ski­ria­mų lė­šų jiems tvar­ky­ti ne­pa­kan­ka.

 K. Vanago/BFL nuotr.

Vienkartinis lankytojo bilietas kainuos 3,5 Lt ir galios 5 dienas nuo jo išdavimo. Lankytojo bilietas bus platinamas parkų lankytojų centruose ir kitose lankytojų aptarnavimo bei informacijos teikimo vietose.

Lankytojo bilietas bus privalomas visiems šių dviejų parkų lankytojams. Išimtis numatyta vietiniams gyventojams bei jų giminaičiams, į parkus atvykstantiems darbo reikalais arba pravažiuojantiems tranzitu. Mokesčio mokėti nereikės ir tiems, kurie turi nekilnojamojo turto parkų teritorijoje.

Plačiau su Lankytojo bilieto išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarka galima susipažinti čia:„Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko lankytojo bilieto išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas.“

Išsamesnė informacija- Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos svetainėje čia...>>>