Naujienos

2015 - 04 - 15

Seimo AAK nori įstatymu įtvirtinti nekintamą urėdijų skaičių

Šį trečiadienį (2015-04-15) Seimo Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Seimo narių pasiūlymus, teiktus Miškų įstatymo Nr. I-671 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-1381 (3). Komiteto nariai ėmėsi žygių LR miškų įstatyme užfiksuoti urėdijų skaičių- kadnebūtų jokių reformų valstybiniuose miškuose.

 

Socialdemokrato Algimanto Salamakino vadovaujamas komitetas, argumentuodamas siekiu užtikrinti darbo vietų stabilumą bei užkirsti kelią bandymams apjungti ar mažinti urėdijų skaičių neatlikus išsamios analizės, kaip miškų ūkio veiklą padaryti dar efektyvesnę valstybiniuose miškuose, nusprendė  papildyti Miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį sakiniu „Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos“.

Dabartinis Miškų įstatymas nereglamentuoja miškų urėdijos skaičiaus. Šiuo metu apie 1 mln.ha valstybinių miškų  Lietuvoje valdo 42 miškų urėdijos.