Naujienos

2015 - 10 - 30

Įvertino Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimą

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto mokslininkai Aplinkos ministerijos užsakymu atliko Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2012-2014 metais įvertinimą. Kiek objektyviai ir nešališkai atlikta analizė- galėsite įvertinti susipažnę su studija.

Aplinkos ministerija yra įpareigota ir 2015 m. skelbs pirmą tarpiną Programos įgyvendinimo ataskaitą. Tuo siekiama užtikrinti išsamų, skaidrų ir objektyvų visuomenės informavimą bei sudaryti visuomenei galimybę ne tik įvertinti jau pasiektus Programos įgyvendinimo rezultatus, bet ir teikti pasiūlymus dėl Programos nuostatų tobulinimo.

Prieš tai Aplinkos ministerija užsakė tiriamąjį darbą, kad pirmiausiai mokslininkai įvertintų Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimą 2012–2014 metais ir pateiktų konkrečius pasiūlymus dėl įgyvendintinų priemonių būsimam Programos įgyvendinimo laikotarpiui (2015–2017 m.). Kiek objektyviai ir nešališkai atlikta analizė- galėsite įvertinti susipažnę su studija.

Aplinkos ministerija 2015-10-30 svetainėje www.am.lt paviešino Programos įvertinimo ataskaitą, ją rasite čia...>>>