Naujienos

2015 - 12 - 29

Galimi pokyčiai apvaliosios medienos kokybės nustatymo reglamentavime

2015-12-28 vykusiame Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos (LNMMA) 23-ajame Tarybos susirinkime daugiausiai diskusijų sukėlė klausimas dėl Apvalios medienos standartų taikymo urėdijoms parduodant pušies pjautinuosius rąstus.  Taipogi informuota apie Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos 2015.12.10 posėdžio nutarimą, kuriuo siūloma vertinant medienos kokybę grupiniu matavimo metodu  pradėti taikyti pervedimo koeficientus popierrąsčiams (1,5), tarrąsčiams ir smulkiems pjautiniesiems (2).

Pirkėjai nori aiškumo dėl perkamos medienos kokybės

LNMMA pirmininkas dr. Edmundas Petrauskas pristatė problemas, pastaruoju metu iškilusias  vertinant spygliuočių apvaliosios medienos kokybę.

Po nesenai miškų urėdijose įvykusių apvaliosios medienos aukcionų pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti., jau pasitaikė atvejų, kai  pasinaudojant apvaliosios spygliuočių medienos klasifikavimo pagal kokybę standarto pušies medienai neapibrėžtumais, bandyta parduoti pušies malkas kaip D kokybės rąstus (lyg būtų realizuojama esant nežinomai  apvaliosios medienos naudojimo paskirčiai). 

Tačiau kadangi medienos gabenimo važtaraščiuose, kurie pateikiami su medienos siuntomis, nurodomi apvaliosios medienos sortimentai (pjautinieji rąstai, smulkūs pjautinieji rąstai),  tokiu atveju minėti apvalios spygliuočių medienos standartai reikalauja, kad į sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo būtų  įtraukti apvaliosios medienos kokybės klasifikavimo požymių reikalavimai. Neturint  tokio priedo LNMMA susiduria su standarto (LST EN 1927-2:2008) taikymo dviprasmiškumu ir negali kokybiškai atlikti matavimo paslaugos.

   

Todėl nuspręsta informuoti urėdijas ir Generalinę miškų urėdiją apie situaciją ir siūloma urėdijoms ir medienos pirkėjams susiderinti (kam tai aktualu) ir nustatyti sutartyse aiškius pušų ir eglių pjautinųjų ir smulkių pjautinųjų rąstų kokybės klasifikavimo požymių reikalavimus pagal  standartų ( LST EN 1927-1:2008, LST EN 1927-2:2008) priedą A.

UAB Stora Enso Lietuva ir UAB GKF yra parengę projektą tokių reikalavimų, kuriuos norėtų suderinti su urėdijomis [išsamiau-čia...>>>]

Rietuvėse sukrautos medienos kokybė bus matuojama taikant pervedimo koeficientus

LNMMA Tarybos nariai informuoti apie Miškotvarkos mokslinės-techninės tarybos 2015.12.10 posėdyje priimtą nutarimą, kuriuo Aplinkos ministerijai pasiūlyta patikslinti  Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisykles  nuostata  "Medienos kokybės parametrų matomuose ryšulio paviršiuose pervedimui į visą ryšulį taikyti tokius koeficientus: popierrąsčiams-1,5, tarrąsčiams ir smulkiems pjautiniesiems - 2".

Ar ši nuostata bus patvirtinta, dabar priklausys nuo Aplinkos ministerijos sprendimo. Siūlymai grindžiami Skandinavijos šalių praktika ir paskutiniais ASU vykdytais tyrimais [Plačiau- čia...>>>]


LNMMA Tarybos posėdyje  LMSA atstovavo  asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

 LNMMA Tarybos nariai: UAB "StoraEnso Lietuva", Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), UAB "Likmerė", UAB "Billerudkorsnas Lithuania", UAB "Timbex", Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA), Privačių miško savininkų asociacija (PMSA), Generalinė miškų urėdija (GMU) ir miškininkas Juozas Jarmalavičius (traukiasi iš pareigų)

LMSA inf.