Naujienos

2016 - 01 - 14

Sužibo viltis, kad miško savininkų kooperaracija bus skatinama realiai, o ne politinėmis deklaracijomis

Kooperacijos skatinimas privačiame miškų ūkyje iki šiol- daugiau deklaratyvus lozungas, neparemtas jokiomis konkrečiomis skatinimo priemonėmis. LR Miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalis jau daugiau kaip dešimtmetį nustato, kad „Miško savininkų kooperatyvams taikomas žemės ūkio kooperatyvų statusas“. Bet tai iki šiol niekaip nerealizuojama LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme ir Žemės ūkio ministerijos, kuri kuruoja kooperaciją, rengiamuose poįstatiminiuose teisės aktuose.

Tačiau 2016-01-12 svarstantSeimo Kaimo reikalų komitete (KRK) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimus, atrodo kad buvo išgirstas Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) nuolat keliamas klausimas- kad reikia nustatyti miško savininkų kooperatyvų pripažinimo tvarką, kad tokių kooperatyvų veiklos sąlygos būtų sulygintos su pripažintų ž.ū. kooperatyvais.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) 2015 metams baigiantis parengė Kooperacijos įstatymo pataisų siūlymus. Seimo KRK darbotvarkėje tai bus vienas pirmųjų klausimų š.m. kovo mėnesį prasidėsiančioje Seimo pavasario sesijoje. Tačiau iki tol projekto rengėjams teks dar padirbėti tobulinant projektą pagal gautas pastabas ir pasiūlymus.

KRK posėdžių salėje savo pozicijas išdėstė ŽŪM grupė, vadovaujama viceministro Sauliaus Cironkos: Teisės departamento direktorius Andrius Burlėga,Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, Kooperacijos poskyrio vyriausiasis specialistas Gintautas Pečiuliauskas.

Svarstymuose dalyvavo žemės ūkio kooperatyvų asociacijų, ūkininkų  ir žiniasklaidos atstovai.

Diskusiją moderavęs  KRK narys Eugenijus Gentvilas ir ŽŪM atstovai išgirdo ir užfiksavo LMSA vadovo Algio Gaižučio pasiūlymą realizuoti  LR Miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog pripažintus miško savininkų kooperatyvus metas pagaliau prilyginti žemės ūkio kooperatyvams. Artimiausiu laiku LMSA pateiks pataisų rengėjams konkrečias įstatymų pakeitimo formuluočių [projektas derinimo stadijoje- susipažinti su rengiamu pasiūlymu tekstu galima čia...>>>]

Aptarus teisės akto projektą bei pateiktus pasiūlymus, LR žemės ūkio ministerijos ir Seimo KRK teisininkai dar turės pasukti galvas, kaip patobulinti dokumentą. Tikimasi, kad nauji reikalavimai kooperatyvams galėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio 1-osios.


LMSA konkrečius pasiūlymus dėl miško savininkų kooperacijos skatinimo teikia nuo pat asociacijos įkūrimo 1993 m. Pavyzdžiui, 2005 m. pateikti pasiūlymai ŽŪM- [susipažinti galima čia...>>>].  2012 m. LR Kooperatinių bendrovių  įstatymo pataisas buvo parengusi ir Aplinkos ministerija, tačiau jos nebuvo priimtos - [susipažinti galima čia...>>>].

Šiuo metu kooperatyvams pagal Kooperatyvų įstatymo nuostatas pripažinimas žemės ūkio kooperatyvu nėra privalomas. Pripažinimo įprastai siekiama tik tais atvejais, kai jo yra reikalaujama paramos teikimą apibrėžiančiuose teisės aktuose arba kitas galimybes suteikiančiuose teisės aktuose.