Naujienos

2016 - 01 - 20

VMT: Lietuvos užsienio prekybos apvaliąja ir pjautine mediena apžvalga, 2015 m. III ketvirtis

Apvaliosios padarinės medienos eksportas. Per 2015 m. I - III ketvirčius apvaliosios medienos buvo eksportuota 1039,3 tūkst. m³, arba 19% mažiau nei per 2014 m. I – III ketvirčius. Į užsienio šalis daugiausia eksportuota spygliuočių medienos, jos išvežta dvigubai daugiau nei lapuočių medienos. 2015 m. spygliuočių medienos eksportas, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 24%, o lapuočių - 7%,- 2016-01-13 informuoja Valstybinė miškų tarnyba.

2015 m. I - III ketvirčiais pagrindinės eksporto šalys išliko tos pačios kaip ir 2014 m., t. y. Latvija, Lenkija, Švedija, Kinija, Suomija. Daugiausia (543,8 tūkst. m³) apvaliosios padarinės medienos buvo išvežta į Latviją, kas sudarė daugiau nei 50% visos eksportuojamos apvaliosios padarinės medienos. Per metus Latvijos rinkoje parduotas medienos kiekis nepasikeitė.

Eksportas augo tik į Lenkiją. Čia pardavimai išaugo dešimtadaliu. Visose kitose rinkose pardavimai mažėjo. Ženkliai sumažėjo apvaliosios padarinės medienos eksportas į Kiniją - 71%, Vokietiją - 63%.

Apvaliosios padarinės medienos eksportas 2015 m. sausio-rugsėjo mėn.

Apvaliosios padarinės medienos importas. Apvaliosios padarinės medienos 2015 m. I – III ketvirčiais importuota 262,5 tūkst. m³, arba 1% daugiau nei per 2014 m. tą patį laikotarpį. Lapuočių medienos importuota dvigubai daugiau nei spygliuočių. 2015 m. lapuočių medienos eksportas, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 18%, o spygliuočių sumažėjo - 22%.
2015 m. I – III ketvirčiais iš Baltarusijos įvežtas medienos kiekis išaugo 12%, iki 136,7 tūkst. m³. Ši mediena sudarė daugiau nei pusę bendro importo. Dvigubai mažesnis kiekis (60,1 tūkst. m³) įvežtas iš Latvijos. Iš Lenkijos įvežta 51,2 tūkst. m³. Lyginant su 2014 m. I – III ketvirčiais, importas iš šių valstybių sumažėjo atitinkamai 9% ir 17%.

 

Apvaliosios padarinės medienos importas 2015 m. sausio-rugsėjo mėn.

Pjautinės medienos eksportas. Per 2015 m. I – III ketvirčius pjautinės medienos buvo eksportuota 633,8 tūkst. m³, arba 16% daugiau nei per tą patį laikotarpį 2014 m. Pagrindinės pjautinės medienos eksporto šalys buvo Vokietija, Danija, Prancūzija, Estija, Jungtinė Karalystė, Olandija. Vokietijos rinkoje per metus parduota 123,4 tūkst. m³ medienos. Pardavimai per metus sumažėjo 3%. Prasčiau šioje rinkoje sekėsi spygliuočių medieną eksportuojančioms įmonėms. Per metus šios medienos pardavimai sumažėjo dešimtadaliu. Tuo tarpu į Vokietiją eksportuotos lapuočių medienos kiekis nepasikeitė. Sumažėjusius spygliuočių medienos pardavimus Vokietijos rinkoje kompensavo išaugę pardavimai kitose rinkose. Į jungtinę Karalystę išvežtas spygliuočių medienos kiekis išaugo beveik du kartus, o Estiją pusantro karto. Pjautinės medienos eksportas į Jungtinę Karalystę padidėjo 82%, Estiją - 45%, Daniją ir Olandiją - 10%, Prancūziją - 5%. Pjautinės medienos eksportas į Belgiją bei Latviją sumažėjo atitinkamai 4% ir 23%.

Pjautinės medienos eksportas 2015 m. sausio-rugsėjo mėn.

Pjautinės medienos importas. Pjautinės medienos per 2015 m. I – III ketvirčius importuota 455,5 tūkst. m³, arba 18% daugiau nei 2014 m. Daugiausia importuota spygliuočių pjautinės medienos - 343,3 tūkst. m³. Jos importas, lyginant su 2014 m., padidėjo 16%, o lapuočių - 26%. Didžiausias medienos kiekis (155,6 tūkst. m³) importuotas iš Baltarusijos. Per metus pjautinės medienos importas išaugo 23%. Taip pat išaugo importas iš Rusijos - 30%, Latvijos - 17%, Ukrainos - 11%.

Pjautinės medienos importas 2015 m. sausio-rugsėjo mėn.

Šaltinis: www.amvmt.lt