Naujienos

2016 - 02 - 03

Seimo Kaimo reikalų komitete tęsiasi klausymai dėl kooperacijos skatinimo priemonių

Kooperacijos skatinimas privačiame miškų ūkyje iki šiol- daugiau deklaratyvus lozungas, neparemtas nei aiškiomis tvarkomis, nei jokiomis konkrečiomis skatinimo priemonėmis. 2001 metais priimto LR Miškų įstatymo 5 straipsnio 6 dalis nustato, kad „Miško savininkų kooperatyvams taikomas žemės ūkio kooperatyvų statusas“. Bet tai iki šiol niekaip nerealizuojama LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme ir ministerijų poįstatiminiuose teisės aktuose.

2016-02-03 svarstant Seimo Kaimo reikalų komitete (KRK) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimus XIIP-3806, buvo aptartas Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) siūlymas nustatyti miško savininkų kooperatyvų pripažinimo tvarką, kad tokių kooperatyvų veiklos sąlygos būtų sulygintos su pripažintų ž.ū. kooperatyvais. Džiugina, kad gavusi Seimo KRK paklausimą dėl LMSA pasiūlymų, Aplinkos ministerija pilnai palaikė asociacijos poziciją. Ją pristatė posėdyje dalyvavę AM Miškų dėpartamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas dr.Nerijus Kupstaitis ir Privačių miškų skyriaus vedėja Ieva Klimašauskė. Aplinkos ministerija pripažįsta, kad miško savininkų kooperatyvų yra mažai, privačių miškų savininkai vangiai kooperuojasi miškų ūkio veiklai vykdyti, todėl, Aplinkos ministerijos nuomone, būtina imtis visų įmanomų teisinių ir finansinių priemonių, skatinančių miško savininkų kooperaciją.

Todėl Aplinkos ministerija pritaria LMSA siūlomam įstatymo projekto papildymui nuostatomis, numatančiomis kooperatyvo pripažinimą miško savininkų kooperatyvu, ir mano, kad toks reglamentavimas paskatintų privačių miškų savininkus kooperuotis ir vykdyti miškų ūkio veiklą per kooperatyvus, bei sudarytų geresnes sąlygas didinti miškų ūkio veiklos efektyvumą.

 
 Nuotr.: Seimo Kaimo reikalų komitete  vyksta klausymai dėl LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimų

Tuo tarpu Žemės ūkio ministerija, pritardama miško savininkų kooperatyvų pripažinimo tvarkos reikalingumui (tai patvirtino ŽŪM Teisės departamento direktorius Andrius Burlėga), kartu baiminasi, kad miško savininkų kooperatyvai, sulaukę prilyginimo ž.ū.kooperatyvams, galės pretenduoti į šiuo metu išimtinai žemdirbiams skiriamą finansinę paramą (pavyzdžiui, populiariausią stambiųjų ūkininkų tarpe ž.ū.valdų modernizavimo priemonę). Apie tai atvirai kalbėjo ž.ū. viceministras Saulius Cironka.

Klausymuose dalyvavęs Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis paaiškino, kas siūloma miško savininkų kooperatyvų pripažinimo tvarka būtų naudojama išskirti valstybės nustatytus prioritetus atitinkančias kooperatines bendroves, siekiant paskatinti smulkių miškų valdų savininkus vienytis bendrai ūkinei veiklai ir paskatinti pripažintus kooperatyvus, suteikiant jiems mokestines lengvatas, analogiškas pripažintiems ž.ū. kooperatyvams. Tuo būdu būtų pagaliau realizuota dar 2001 m. liepos 1 d. Miškų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje numatyta nuostata, kad miško savininkų kooperatyvams taikomas žemės ūkio kooperatyvų statusas. T.y. pripažinti miško savininkų kooperatyvai mokesčių reguliavimo prasme būtų prilyginti ž.ū. kooperatyvams, tačiau tai nereiškia, kad miškininkystė taps žemės ūkio veikla.

Kad reikia skatinti miško savininkų kooperaciją, kalbėjo ir KRK narys Kazys Grybauskas. Jis palaikė LMSA pasiūlymą ir AM išsakytus argumentus.

Svarstymuose dalyvavo Prezidentūros, žemės ūkio kooperatyvų asociacijų, ūkininkų  ir žiniasklaidos atstovai.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) 2015 metams baigiantis parengė Kooperacijos įstatymo pataisų siūlymus. Seimo KRK darbotvarkėje tai bus vienas pirmųjų klausimų š.m. kovo mėnesį prasidėsiančioje Seimo pavasario sesijoje. Diskusiją moderavęs  KRK pirmininkas Saulius Bucevičius apibendrino, kad galiausiai sprendimą, ar įtraukti LMSA siūlomą miško savininkų kooperatyvų pripažinimo tvarką į įstatymo pataisas, spręs Kaimo reikalų komiteto nariai.


LMSA konkrečius pasiūlymus dėl miško savininkų kooperacijos skatinimo teikia nuo pat asociacijos įkūrimo 1993 m. Pavyzdžiui, 2005 m. pateikti pasiūlymai ŽŪM- [susipažinti galima čia...>>>].  2012 m. LR Kooperatinių bendrovių  įstatymo pataisas buvo parengusi ir Aplinkos ministerija, tačiau jos nebuvo priimtos - [susipažinti galima čia...>>>].

Šiuo metu kooperatyvams pagal Kooperatyvų įstatymo nuostatas pripažinimas žemės ūkio kooperatyvu nėra privalomas. Pripažinimo įprastai siekiama tik tais atvejais, kai jo yra reikalaujama paramos teikimą apibrėžiančiuose teisės aktuose arba kitas galimybes suteikiančiuose teisės aktuose.