Naujienos

2016 - 07 - 05

Valstybės dienos išvakarėse- diskusija apie Lietuvos žmones, miškus ir saugomas teritorijas

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos išvakarėse, 2016 m. liepos 5 d., LMSA Ukmergės skyrius ir Lyduokių bendruomenė surengė įsimintiną renginį asociacijos aktyvių narių miško savininkų Algirdo ir Audronės Augūnų valdoje, šalimais Siesarties upelio kairiajame krante augančio gamtos paminklo Felinkos ąžuolo. Čia iškilmingai atidengtas ir pašventintas ukmergiškių tautodailininkų Rimanto ir Stasio Zinkevičių sukurtas stogastulpis šį pavasarį pasodintame ąžuolyne, skirtame artėjančiam Lietuvos Valstybingumo atkūrimo 100-čiui pažymėti. Po to gretimai įsikūrusiuose Lyduokių bendruomenės namuose vyko įdomi diskusija „Vietos bendruomenių dalyvavimas saugomų teritorijų valdyme“.

Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) Ukmergės skyriaus nariai, pritardami asociacijos Generalinės asamblėjos metu iškeltai iniciatyvai dėl akcijos "Pasodinkime po 100 ąžuolų 100-ui Lietuvos valstybingumo metų",  2016 m. balandžio 22 d. Slabados kaime (Lyduokių sen.Ukmergės raj.) pasodino  100 ąžuoliukų, išaugintų  Kėdainių miškų urėdijos medelyne iš valstybės saugomų gamtos paveldo objektų- Felinkos ir Viškonių  ąžuolų gilių. 

Tautodailininkų Rimanto ir Stasio Zinkevičių ąžuolynui sukurto stogastulpio pašventinimo ceremoniją iškilmingai pravedė Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. eduk. mgr. Šarūnas Petrauskas.

Susirinko gausus būrys dalyvių: parlamentarai Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Kazys Grybauskas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Arūnas Dūdėnas, Ukmergės raj. savivaldybės meras Rolandas Janickas ir savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas, Lyduokių bendruomenės pirmininkė Auksė Pusvaškienė, VO „Želvos bendruomenės iniciatyva" pirmininkas Gintautas Povylius, LMSA Ukmergės skyr. pirmininkas Antanas Hofmanas, LMSA pirmininkas Algis Gaižutis, LMSA Valdybos nariai Kazimieras Šiaulys ir Rimantas Klimas, kiti asociacijos nariai, savivaldybės, Ukmergės miškų urėdijos, žiniasklaidos atstovai.

Dalinamės labai šiltos ir prasmingos sueigos akimirkomis, surengtos LMSA, LMSA Ukmergės skyriaus ir Lyduokių bendruomenės.

Prigijusius ąžuoliukus papuošę tautinėmis trispalvėmis juostelėmis, visi renginio dalyviai susirinko už 2 kilometrų įsikūrusiuose Lyduokių bendruomenės namuose, kur vyko diskusija „Vietos bendruomenių dalyvavimas saugomų teritorijų valdyme“.

Diskusiją „Vietos bendruomenių dalyvavimas saugomų teritorijų valdyme“ Lyduokių bendruomenės namuose moderavo Auksė Pusvaškienė, Lyduokių bendruomenės pirmininkė ir Algis Gaižutis, LMSA pirmininkas. 

Pradžioje visus susirinkusiuosius su lietuvių liaudies daina  "Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos" pasveikino Lyduokių kaimo kapelos „Kanolas“ vadovė Viktė Varnienė ir muzikantas Darius Paškevičius, vėliau padovanoję dar keletą muzikinių kūrinių. Dainavo visi.

Po to kalbėjęs Ukmergės raj. savivaldybės meras Rolandas Janickas pasidžiaugė gražia miško savininkų iniciatyva ir prasmingu renginiu. Meras pažymėjo, kad savivaldybė šiuo metu yra praktiškai nušalinta nuo saugomų teritorijų valdymo ir finansų panaudojimo jose vykdomų projektų įgyvendinimui sprendimų. O to neturėtų būti, nes tiek savivaldybė, tiek vietos bendruomenės turėtų turėti galimybę dalyvauti sprendžiant dėl regioninių parkų direkcijų veiklos ir investicijų prioritetų. Būtina siekti Ukmergės rajone esančius probleminius aplinkosauginius klausimus spręsti strategiškai, įtraukiant į diskusiją visas suinteresuotas puses.

Lietuvoje šiuo metu turime 5 nacionalinius, 30 regioninius parkus, 3 valstybinius gamtinius ir 2 valstybinius kultūrinius rezervatus, 1 biosferos rezervatą, apie 300 draustinių ir kt. saugomų teritorijų.

Žinomas miškininkas LMSA  garbės narys Jonas Rimantas Klimas papasakojo daug įdomių faktų apie saugomų teritorijų kurimo istoriją ir apie problemas, su kuriomis susiduria čia gyvenantys žmonės.
Algirdas Augūnas kalbėjo apie Siesarties upės hidroenergetinio potencialo išnaudojimo galimybes, apie Anykščių regioninio parko Siesarties kraštovaizdžio ir Plaštakos hidrografinio draustinių išsaugojimą ir vystymą derinant aplinkos apsaugos ir regionų vystymosi galimybes.

Įdomiai kalbėjo prie saugomų teritorijų kūrimo Lietuvoje ištakų stovėjęs žinomas šalies miškininkas Rimantas Klimas, kuris prof.Vaidoto Antanaičio 1990 m. buvo pakviestas į Miškų ūkio ministeriją vadovauti Nacionalinių parkų skyriui, o vėliau-1992-1993 m. buvo miškų ūkio ministru. Jis papasakojo įdomesnius nacionalinių bei rerioninių parkų bei jų valdymo institucijų  steigimo istorinius momentus ir kaip palaipsniui saugomų teritorijų politikoje įsigalėjo saugomoje teritorijoje gyvenantį žmogų ignoruojantis ekokratinis požiūris. Jis kalbėjo, kad derėtų prioritetus išdėstyti tokia tvarka: Žmogus, Visuomenė, Valstybė.

Pastaruoju metu, pasikeitus Valstybės saugomų teritorijų tarnybos vadovui, situacija keičiasi. Dabartinio VSTT direktoriaus Alberto Stanislovaičio siekis- spręsti susikaupusias probemas jų neignoruojant. Tačiau inercija sistemoje yra didžiulė, o jėgų balansas- vis dar "apsaugojimo gamtą nuo žmogaus" ideologų, o ne darnų vystymąsi palaikančiųjų pusėje.

R. Klimas kvietė suprasti mūsų dienų įvairių santykių sudėtingumą, kasdienėje veikloje vadovautis siekiu, kurį išreiškė žodžiais: „Nušluostykim Tėvynės veidą“. Tai labai daugiaprasmis siekis, bet leidžiantis kiekvienam neleisti dergti ar niekinti tėvų žemės.

Broliai tautodailininkai Rimantas ir Stasys Zinkevičiai su klebonu kunigu Šarūnu Petrausku prie jų sukurto stogastulpio Lyduokių bendruomenės pirmininkė Auksė Pusvaškienė džiaugiasi LMSA Ukmergės skyr.pirmininko Antano Hofmano ir ūkininko-miško savininko Algirdo Augūno iniciatyvumu

Tautodailininkas Rimantas  Zinkevičius pažymėjo, kad didelis rūpestis- kad saugomose teritorijose esančios kultūrinės ir gamtinės vertybės būtų nuolat prižiūrimos, kad būtų konkrečiai už tai atsakingas žmogus ar įstaiga. Iš jo su broliu Stasiu patirties nereta situacija, kai padaroma kokia tai proginė investicija, apie kurią vėliau pamirštama, o neprižiūrimi objektai nyksta dilgėlėm užžėlę. Ukmergiškis medžio drožėjas pasidžiaugė, kad Algirdo ir Audronės Augūnų valdoje pastatytas 100-mečio ąžuolyno stogastulpis, kaip ir pats parkas, tikrai bus deramai prižiūrimas. O klebonas kun. eduk. mgr. Šarūnas Petrauskas kvietė elgtis su visa Dievo kūrinija dievobaimingai, t.y. laikytis principo "jei ką darai- nekenk artimajam savo".

Lyduokių bendruomenės pirmininkė Auksė Pusvaškienė kalbėjo, kad nuo 2001 m. (įregistruota 2003 m. veikianti bendruomenė sulaukia Ukmergės raj.savivaldybės supratimo ir iniciatyvų palaikymo. Lyduokių bendruomenė yra Ukmergės rajono kaimo bendruomenių sąjungos narys. Bendruomenės būstinė 2008 m. įsikūrė buvusio vaikų darželio patalpose, kurias pagal panaudos sutartį nuomoja iš Lyduokių seniūnijos. Bendruomenė siekia skatinti kaimo gyventojų aktyvumą, gerinti kaimo infrastruktūrą, saugoti ir puoselėti gamtą, nacionalinį paveldą. Su Anykščių regioninio parko direkcija bendravimo patirties bendruomenė kol kas neturi.

Diskutuoja ukmergiškiai parlamentarai: Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Kazys Grybauskas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Arūnas Dūdėnas

Anksčiau vadovavęs Ukmergės miškų urėdijai, o šio metu - Seimo Kaimo reikalų komiteto narys ukmergiškis Kazys Grybauskas paminėjo, kad net 22 proc. Ukmergės savivaldybės teritorijos patenka į saugomas teritorijas. Todėl visą šį turtą ne tik privalome toliau saugoti, bet ir mokėti panaudoti savo žmonių labui. Kur įvedami apribojimai privačioje nuosavybėje- privalu kompensuoti dėl to atsirandančius nuostolius.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys ukmergiškis Arūnas Dūdėnas pažymėjo, kad 2016-ji metai- Bendruomenių metai, o Seime svarstomi LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimai, todėl surengta diskusija yra labai savalaikė. Būtina nepamiršti, kad saugomose teritorijose gyvena žmonės.

   

[-bus dar papildyta-]