Naujienos

2017 - 02 - 11

Švedijos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą dėl aplinkosauginių apribojimų nustatymo

Sven Erik Hammar, Švedijos miško savininkų federacijos (the Federation of Swedish Family Forest Owners) prezidentas, pasidalino svarbia naujiena, kuri formuoja teisminę praktiką nustatant aplinkosauginius apribojimus privačioje nuosavybėje.  Švedijos Aukščiausiasis Teismas žemės ir aplinkos klausimais (The Swedish Supreme Court for Land and Environment) priėmė sprendimą iš esmės labai svarbioje privačios nuosavybės teisių gynimo byloje, nustatydamas, kad Valstybinė Aplinkos Tarnyba klydo sustabdydama miškininkavimo veiklą privačiame miške dėl ten surastų retų į Raudonąją knygą įrašytų grybų Sarcosoma Globosum. Šis Aukščiausiojo Teismo sprendimas yra galutinis, jis negali būti skundžiamas.[Nuoroda 2017-02-01 į teismo sprendimą orginalo kalba čia...>>> ]

 

Švedijos Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą, kad ūkinės veiklos uždraudimas nagrinėjamu atveju buvo rūšių ir buveinių teisės aktų neproporcingas įgyvendinimas. Sprendimas sako, kad "vykstanti žemės naudojimo ūkinė veikla" (pavyzdžiui, miškininkystės miškų žemės ar žemės ūkio žemės ūkio paskirties žemėje) negali būti sustabdyta remiantis į Raudonąją knygą įtrauktų rūšių apsaugos pretekstu, nebent už ūkinės veiklos uždraudimą ar apribojimą yra savalaikiai ir pilna apimtimi kompensuojama tos žemės savininkui.

Toks sprendimas byloje reiškia, kad nuo šiol Švedijoje neginčytinai bus laikomasi nuostatos, kad dėl aplinkos apsaugos priežasčių įvedami apribojimai remiantis rūšių ir buveinių teisės aktuose numatytais reikalavimais turi kainą Valstybei, kuri įvesdama ūkinės veiklos apribojimus privalo savininkams išmokėti kompensacijas.

Kadangi Švedija - Europos Sąjungos valstybė-narė, tai šis teismo sprendimas yra svarbus ir mums Lietuvoje.