Naujienos

2017 - 02 - 27

Aplinkos ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl saugomų teritorijų valdymo

Šių metų sausį aplinkos ministras Kęstutis Navickas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai bei valstybinių parkų ir rezervatų direkcijoms išplatino viešą pranešimą dėl planuojamų permainų saugomų teritorijų sistemoje, prašydamas teikti pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo. Aplinkos ministerija visus suinteresuotus asmenis taip pat kviečia aktyviai diskutuoti ir siūlyti, kaip saugomų teritorijų valdymo srityje sukurti naują, efektyviai veikiančią struktūrą.

Šiuo metu saugomų teritorijų sistemos institucijos užtikrina gamtos apsaugos užduočių vykdymą apie 17 proc. šalies teritorijos, kuri apima vertingiausias šalies teritorijas, paskelbtas nacionalinėmis saugomomis arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Deja, gamtos išsaugojimo užduotys likusioje šalies dalyje įgyvendinamos fragmentiškai, pastebėtos besidubliuojančios funkcijos su kitomis institucijomis, pasigendama strateginių prioritetų, analitinių pajėgumų.

Atsižvelgdami į būtinybę iš esmės peržiūrėti saugomų teritorijų sritį ir žinodami, kad daugelis suinteresuotų asmenų galėtų turėti gerų idėjų ir pasiūlymų, kviečiame visus išsakyti savo nuomonę dėl galimos saugomų teritorijų struktūros pertvarkos, „analitinio centro“ kaupiančio biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio, ekosistemų ir jų paslaugų duomenis, inicijuojančio žinių spragų užpildymą ir reguliarią būklės stebėseną, apdorojančio šiuos duomenis, rengiančio prognozes ir planuojančio būtinus veiksmus, taip pat užtikrinančio prevencinę veiklą ir visuomenės informavimą, arba pateikti kitus savo pasiūlymus, pastebėjimus ir nuomonę.

Pasiūlymus prašome teikti iki š. m. kovo 30 d. Aplinkos ministerijos vyriausiajai patarėjai Vilmai Karosienei el. paštu vilma.karosiene@am.lt. Prašome nurodyti pasiūlymus teikiantį asmenį ar instituciją.