Naujienos

2017 - 03 - 20

Konferencija Seime „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija" (video)

Pasaulinę Žemės dieną, kovo 20 d., pirmadienį, Seime vyko LVŽS frakcijos narės Virginijos Vingrienės inicijuota konferencija „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija“, skirta urėdijų reformai aptarti. Darbotvarkė buvo turtinga pranešėjų ir aptariamų temų. Svarbu pažymėti, kad konferencijoje apsilankė ir apie pora dešimčių Seimo narių (kas nėra dažnas atvejis netgi Seimo rūmuose rengiamiems renginiams ir demonstruoja politikų susidomėjimą valstybinių miškų reforma). Visiems, nedalyvavusiems konferencijoje betarpiškai, siūlome peržiūrėti video įrašą ir perskaityti priimtą Rezoliuciją [čia...>>>]

2017-03-20 Konferencija „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija" (1 dalis)

10:00   Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodį tars Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika.

10:10   Valstybinių miškų reformos gairės ir kompromisų paieška.Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė Virginija Vingrienė.

10:20   Valstybinių miškų valdymo pertvarka: priežastys ir pagrindiniai tikslai. Aplinkos viceministras Martynas Norbutas.

10:35   Miško ištekliai ir jų naudojimas įvairiose šalyse: žvilgsnis į ateities miškininkystę. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos doc. Albinas Tebėra.

10:55   Smulkių medienos pramonės įmonių lūkesčiai ir veiklos perspektyvos (I). Miško darbų rangos asociacija atstovas Audrius Radvilavičius.

11:05   Pažangi valstybinių įmonių valdysena ir pridėtinė nepriklausomų valdybų nauda. Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (BICG) atstovas Rytis Ambrazevičius.

11:25   Šiandieniniai valstybinius miškus tvarkančių įmonių ekonominiai ir veiklos rodikliai. Generalinės miškų urėdijos atstovas Andrius Vancevičius.

2017-03-20 Konferencija „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija" (2 dalis)

12:30   Smulkių medienos pramonės įmonių lūkesčiai ir veiklos perspektyvos (II). Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Arvydas Urbis.

12:40   Darni miškininkystė: ūkinių miško naudojimo tikslų derinimas su socialiniais ir rekreaciniais tikslais. Lietuvos gamtos fondas, Edmundas Greimas.

12:55   Lietuvos valstybinio miško ūkio plėtros galimybės. Aleksandro Stulginskio Universiteto doc. Marius Kavaliauskas

13:10   Miškų sistemos darbuotojų lūkesčiai valstybinių miškų reformos kontekste. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė.

2017-03-20 Konferencija „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija" (3 dalis)

Švenčionėlių MU miškininkų Jono Barzdėno ir Rimanto Nalivaikos apdovanojimas už surengtą Seime fotografijų parodą.

Miškininko Rimanto Klimo pasisakymas

13:50   Kaip valstybinių miškų reforma palies privačius miškus? Lietuvos miško savininkų asociacija, dr. Algis Gaižutis.

14:10   Kaip reforma palies jaunos kartos miškininkus? Martynas Papartis, Aleksandro Stulginskio Universitetas

14:20   Diskusija.

14:50   Rezoliucijos ir rekomendacijų priėmimas.

2017-03-20 Konferencijos „Lietuvos valstybinių miškų ir miškininkystės ateities vizija" spaudos konferencija  (Spaudos konferencijų salėje, Seimo II r.)

Dalyvauja: Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Birutė Valionytė, Seimo AAK narė Virginija Vingrienė,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos doc. Albinas Tebėra, VĮ Telšių miškų urėdijos Mostaičių girininkijos girininkas Petras Budvytis.