Naujienos

2017 - 04 - 12

Seime aptarti žemės ir miškų ūkiui aktualūs aplinkosauginiai reikalavimai

Seimo Konstitucijos salėje trečiadienio popietę vyko LR Žemės ūkio rūmų Tarybos ir Seimo Kaimo reikalų komiteto bendras posėdis, kuriame taipogi dalyvavo Aplinkos apsaugos ministras Kęstutis Navickas, Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento vadovas Audrius Ščeponavičius, žemdirbių, savivaldos organizacijų, žiniasklaidos atstovai. LMSA atstovavo asociacijos pirmininkas ir LR ŽŪR Tarybos narys dr.Algis Gaižutis. Posėdžiui pirmininkavo Seimo KRK pirmininkas Andriejus Stančikas ir l. e. p. ŽŪR pirmininkas Sigitas Dimaitis.

Kėlėme 5 proc. papildomo mokesčio už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką panaikinimo klausimą, siūlėme neatidėliojant priimti nauja redakcija jau ilgą laiką tarp Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų derinamą projektą pakeitimų LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. Atkreipėme dėmesį, kad būtina tobulinti teritorijų planavimo procesą  saugomose teritorijose, į aplinkos ministro įsakymu tvirtinamų nuobaudų už žalą gamtai neadekvačius dydžius.;

LMSA pirmininkas labai teigiamai įvertino glaudų aplinkos ir žemės ūkio ministrų bendradarbiavimą (ko senokai nebuvo), tai leidžia svarbu spręsti svarbiausias problemas horizontaliai, bendradarbiaujant su Aplinkos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijomis.

Atsakydamas Aplinkos ministras K.Navickas sutiko, kad 5 proc. mokestis nuo apyvartos yra ydingas ir dėl to turės būti pakeistas. Tą jau ne kartą tvirtino ir kiti valdantieji. Tačiau ministras irgi pasakė, kad panaikinant 5 proc. mokestį nori, kad miškų savininkai prisidėtų prie bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo. Kokiu būdu-nekonkretizavo. Taip pat K. Navickas pažymėjo, kad aplinkos apsaugos pareigūnai artimoje ateityje, visų pirma, privalės informuoti/konsultuoti, o ne taikyti sankcijas ir griežtas baudas.

LMSA inf.


Išsamiau posėdis aprašomas LR Žemės ūkio rūmų svetainėje čia...>>>


Tą pat trečiadienį iš ryto Seimo Kaimo reikalų komitete vyko labai aktualių klausimų aptarimas. Plačiau- LMSA paskyroje socialiniame tinkle Facebook: