Naujienos

2017 - 06 - 22

Urėdijų reformos (ne)priklausomą ekspertinį įvertinimą atliks miškininkų sąjunga ir konsultacinė bendrovė

Seimo kanceliarija pranešė įvykdžiusi Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 ir Seimo narių pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūras. Birželio 22 d. Lietuvos miškininkų sąjungos ir UAB „Civitta“ pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais apklausos sąlygas ir jiems buvo pateikti užsakymai parengti nepriklausomo ekspertinio įvertinimo išvadas. Ekspertinio įvertinimo išvados turi būti parengtos ir pateiktos iki 2017 m. birželio 29 d.

Nuotr.: socialdemokratas Algimantas Salamakinas, kurio vadovaujamo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto siūlymu 2015 m. pavasario sesijoje Seimas "įcementavo" Miškų įstatyme nekintamą 42 miškų urėdijų skaičių, taip blokuodami socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės tik pradėtą svarstyti urėdijų valdymo pertvarką. Nors tokias pataisas vetavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, tačiau jos veto Seime buvo vieningai atmestas.

Lietuvos miškininkų sąjunga (LMS), vienijanti apie 1000 urėdijose dirbančių miškininkų, griežtai pasisako prieš Vyriausybės planuojamą urėdijų reformą. LMS š.m. vasario 29-ąją savo neeilinio suvažiavimo rezoliucijoje aplinkos ministrą Kęstutį Navicką apkaltino „Lietuvos ir užsienio medienos verslo įmonių interesų tenkinimu“ ir reikalavo ištirti „ar jų veikloje, susijusioje su valstybinių miškų reforma, nėra galimų korupcijos apraiškų, ar kitų nusikalstamų veikų“, o reformą įvardino „nekvalifikuotai ir neskaidriai vykdoma“  [plačiau- čia...>>>]

Tuo tarpu konsultacinė bendrovė UAB „Civitta“  2013 m. Aplinkos ministerijos užsakymu yra atlikusi miškininkystės sektoriaus ekonominę analizę „Lietuvos miškų ūkyje sukūriamą pridėtinę vertę įtakojantys veiksniai ir jos didinimo scenarijai“. Šioje studijoje rekomenduojama urėdijų veiklą konsoliduoti 42 miškų urėdijas reorganizuojant į 9 įmones regionuose – valstybės įmones miškų urėdijas, kurių padalinius sudarytų 4-5 buvusios miškų urėdijos. [Plačiau apie du dešimtmečius vykstančias urėdijų valdymo optimizavimo paieškas rašė 2015 m. gegužės mėn. numeryje (6-8 psl.) LMS žurnalas "Mūsų girios"- rasite čia...>>>]

Ekspertines išvadas LR Seimui dar praėjusią savaitę yra pateikusi ir LR Vyriausybė, nors pats faktas kad Seimas kreipėsi į Vyriausybę ekspertinio vertinimo jos pačios teiktoms LR miškų įstatymo pataisoms dėl valstybinių įmonių miškų urėdijų veiklos optimizavimo yra daugiau nei keistas. 

Pirmą kart Seimo kanceliarijos skelbti viešieji pikimai nepriklausomam ekspertiniam vertinimui, kuomet 2017 m. balandžio 21 d. Seimo Valdyba nusprendė skirti ekspertizei "įspūdingą" 100 EUR sumą, kad ekspertai atsakytų į 10 išsamių klausimų [palčiau-čia...>>>] neįvyko. Antrą kart nuspręsta padvigubinti skiriamą ekspertizei sumą iki 200 EUR ir užklausti tik motyvuotų atsakymų į2 klausimus : 1)ar teikiamos Miškų įstatymo pataisos dėl urėdijų pertvarkos atitinka teisėkūros principus, yra tinkamai integruotas į nacionalinę teisės sistemą ir ar neprieštarauja Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams; 2) ar įstatymo projektu siekiama įgyvendinti reforma teigiamai vertintina vadybos ir viešojo administravimo požiūriu.

Nors ministras pirmininkas Saulius Skvernelis jau ne kartą viešai sakė, kad dėl urėdijų reformos Seimas turės nuspręsti dar šioje pavasario sesijoje (o jei nesuspės- bus šaukiama neeilinė Seimo sesija), rėformos priešininkai irgi nesėdi sudėję rankų. Sekančią dieną po to, kai LMS ir UAB "Civita" pateiks Seimui ekspertinius vertinimus, birželio 29 d. (ketvirtadienį) nuo 9.30 val. prie Seimo (vėliau-prie Prezidentūros) Miškų urėdijų profesinių sąjungų federacija rengia mitingą "Stabdykime nedemokratišką miškų reformą!" [plačiau-čia...>>>], o birželio 30 d. (penktadienį) žada surengti 2 valandų trukmės įspėjamąjį streiką.

 Lietuvosmiskai.lt inf.