Naujienos

2017 - 10 - 11

Prasidėjo „Pavyzdingai tvarkomi privati miško valda 2017“ valdų apžiūros

Š. m. spalio 4 d. Marijampolės apskrityje startavo Respublikinio konkurso „Pavyzdingai tvarkomi privati miško valda 2017“ valdų apžiūros. Planuojama aplankyti visas dešimt apskričių iš kurių bus išrinkta po vieną nugalėtoją pagal tris kategorijas po tris prizines vietas. Finale, 1-oji vieta – visoje Lietuvos Respublikoje.  Į konkursą galėjo registruotis patys miškų savininkai, juos galėjo rekomenduoti kiti. Esame dėkingi Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės poskyrio teritoriniuose padaliniuose dirbantiems pareigūnams, kurie kasdien bendraudami su daugeliu miškų savininkų, lankosi šimtuose privačių valdų ir geriausiai besitvarkančiuosius pasiūlė įtraukti į konkursą. Tad, svarbu paminėti, kad yra vertinamos geriausios iš geriausių. Spalio pirmąją savaitę buvo aplankytos dvi apskritys – Marijampolės ir Tauragės.

D.Žičkaus nuotr.: Komisija lankosi Tauragės r., Žygaičių k. esančiame miškininko Vladislovo Petrausko  miške

Marijampolės apskritis.

Marijampolės apskrityje komisiją sudarė: LMSA atstovas Romualdas Cicėnas, ASU miškininkystės magistrantas Domantas Žičkus ir VMT miškų kontrolės skyriaus, Marijampolės teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas Edvilas Pėtelis.

Pirmoji vertinta valda, tai - 4,78 ha ploto miško sklypas Kalvių k., Kalvarijos sav. Miško savininkė Renata Maumevičiūtė, finansininkė su aukštuoju išsilavinimu, gyvenanti Marijampolėje. Valdą konkursui pristatė ir apžiūroje dalyvavo faktinis valdos tvarkytojas, Renatos tėvelis, Justinas Maumevičius, dirbantis Marijampolės miškų urėdijoje vyriausiuoju miškininku. Šiame sklype ne tik puikiai atlikti visi vidiniame miškotvarkos projekte numatyti darbai, - pagrindiniai miško kirtimai, ugdomieji kirtimai, išradingai atliktas miško atkūrimas ir želdinių, bei žėlinių priežiūros darbai, palaikoma gera sanitarinė būklė. Visos ūkinės priemonės atliktos tikslingai ir laiku. Aiškiai iškirstos valdos ribos. Atlikta ir neprivalomų, bet labai reikalingų, miško kokybei pagerinti, darbų. Tai miško rekonstrukcija: ~ 0,5 ha plote iškirsti lazdynai ir kiti menkaverčiai medžiai ir krūmai ir pasodinti maumedžiai, daugumai jų uždėtos apsaugos iš metalinio tinklo. Taipogi ~ 0,2 ha plote atliktas polajinis želdinimas. Praretinus mišrų lapuočių ir eglės medyną, pakraščiu pasodinta paprastoji eglė.

Vilkaviškio r., Puodiškių k. apžiūrėtas 5,8 ha miško sklypas priklausantis Kęstučiui Dapkevičiui, o Kazlų Rūdos sav., Juodbariškių k. įvertintas Dainiaus Jocio, 9,7 ha miško plotas. Abu savininkai ne pirmą kartą dalyvauja organizuojamame konkurse. Šiais metais taip pat buvo pristatyti tie patys sklypai, kaip per pernai metais. Džiugina tai, kad šiuose sklypuose jaučiamas progresas, - padaryti kai kurie reikalingi ir buvę apleisti darbai, - ugdomieji kirtimai, iškirstos ir atnaujintos ribos, pastatyti riboženkliai.

Maloniai stebina senolio miško savininko Sigito Bagdonavičiaus darbštumas.

Labai gerą įspūdį paliko Sigito Bagdonavičiaus išpuoselėta, nuolatos prižiūrima, valda. 7,5 ha plote, esančiame Stoškų k., Šakių r., savininko gimtinėje. Garbaus amžiaus vyras (1936 m. gimimo), pats, savo rankomis tvarkosi miške: kerta traką, vykdo polajinį želdinimą, atnaujina ribas, saugo senuosius ąžuolus, miško aikštelėje įveisė ir naują ąžuolynėlį, kitą aikštelę apsodino egle. Jaukumo įspūdį  sustiprina akmeninis paminklas buvusiai sodybai ir ąžuolinis stogastulpis Bagdonavičių šeimai. Visos šios veiklos efektyvumą mažina tai, kad didžiąją miško dalį sudaro pušynas, pažeistas šakninės pinties. 

Tauragės apskritis

Š. m. spalio 5d. vertinimo komisija, kurią sudarė LMSA atstovas Romualdas Cicėnas, ASU miškininkystės magistrantas Domantas Žičkus ir VMT Miškų kontrolės skyriaus, Marijampolės teritorinio poskyrio, vyriausieji specialistai: Gintautas Mauza (Jurbarko r.), Kęstutis Bagdanavičius ir Elmutas Mikaitis (Tauragės r.) lankėsi Tauragės apskrityje.

Komisija apžiūri Česlovo Petraičio miškus

Jurbarko rajone apžiūrėti du sklypai, priklausantys Česlovui Petraičiui: 3,0 ha Liudvinavos k. ir 5,7 ha Paantvardžio k. – šis sklypas priklauso Č. Petraičio vadovaujamai įmonei „Savas medis“. Abiejuose sklypuose tvarkingai ūkininkaujama, prisilaikant tvaraus ir subalansuoto miško naudojimo principo. Įdomi detalė, kad virš pusės didesniojo sklypo užima brandus tuopos medynas. Keista, kad tokia menkavertė medžių rūšis buvo pasodinta miške. Savininkui nepavyko išsiaiškinti medyno kilmės istorijos ir iniciatorių. Iš tuopos jie gamina tik taros rąstelius ir malkas.

To paties lygio ir Vaclovui Bielskiui priklausanti 13,6 ha miško valda Tauragės r., Liutkaičių k. – ūkininkaujama tvarkingai, atsakingai, be papildomų iniciatyvų.

Šiuo požiūriu itin išsiskiria 10,9 ha miško sklypas Tauragės r., Žygaičių k. Jo savininkas ir puoselėtojas, žinomas Lietuvoje miškininkas, Vladislovas Petrauskas. Išvardinsime tik papildomas iniciatyvas, kurias savo miške vykdo Vladislovas. Krūmynų rekonstrukcija, miško įveisimas, polajinis želdinimas, sausinimo sistemos, kelių įrengimas ir priežiūra, rekreacinių objektų įrengimas, pamiškių formavimas, ornitochorinių augalų įveisimas, inkilai, skruzdėlynai, šimtaprocentinis medienos panaudojimas biokurui, ąžuolų prioritetinis auginimas, medžių genėjimas, biologinių ir mechaninių apsaugų naudojimas, netradicinių medžių rūšių auginimas (maumedis, bukas, raud. ąžuolas, kėnis), miško socialinės - urbanistinės reikšmės išryškinimas: pastatyti paminklai ąžuolui, Lietuvos 1000-mečiui, paminklinėmis lentomis pažymėtos buvusių sodybų vietos. Gal čia dar ir ne viskas. Įvertinimas labai aukštas, pretenduojantis į Respublikos prizininkus.

Lietuvos miško savininkų asociacijos informacija