Naujienos

2017 - 10 - 27

Įsibėgėjo „Pavyzdingai tvarkomi privati miško valda 2017“ valdų apžiūros. Dzūkija.

Š. m. spalio 23, 25 dienomis vertinimo komisija lankėsi Alytaus apskrityje. Spalio 23d. komisiją sudarė LMSA atstovas Romualdas Cicėnas, VMT Alytaus teritorinio padalinio vyriausieji inspektoriai Juozas Politika, Algis Dusevičius, Romas Bendorius, Juozas Česnulevičius, Juozas Mockevičius, Antanas Krušniauskas. Spalio 25 d. vertinimo komisija, - LMSA Jūratė Užuotienė ir Romualdas Cicėnas, taipogi  VMT  Alytaus teritorinio poskyrio vyriausiasis inspektorius Rytis Kuzmickas.

Džiugu, kad LMSA organizuojamame konkurse „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ dalyvavo visa eilė miško savininkų. Vienas iš jų yra Rosvydas Baublys, kuris gražiai tvarkosi 4,7 ha ploto miško valdoje, esančioje Laukininkų k., Varėnos r. Taipogi Valdas Koncevičius, miškų ūkio inžinierius su aukštuoju išsilavinimu, 8,0 ha miško sklype Vilkiautinio k., Varėnos r. (Merkinės sen.) pasinaudojo ES parama, įrengė rekreacinių objektų, padarė krūmynų rekonstrukciją. Šis sklypas gavo aukštą įvertinimą.  Druskininkų r., Randamonių k. 10,8 ha miško sklype gerai tvarkosi Andriejus Žakevičius, padedamas sūnaus Roberto. 1,4 ha miško sklypelį Lavyso k., Varėnos r. pristatė Marija Maslauskienė.  Iš jau žinomų savininkų dalyvavo tik Raimundas Lavrenovas.

Į konkursą  įsijungė ir grupė įmonių. Dvi iš jų vietinės, gerai žinomos , tai UAB „Dzūkijos miškas“ ir UAB „Dzūkijos mediena“, taipogi dvi registruotos Vilniuje, - tai UAB „Litforesta“ ir UAB IRI Investments Lietuva. Kaip ir kitose apskrityse, vertintos įmonės savo valdose tvarkosi labai gerai. Jų sklypuose nėra tokių subtilių miškininkystės priemonių kaip polajiniai želdiniai, neplyni kirtimai vietoje plynų ir panašiai, bet puikiai atliekamas biržių atkūrimas, želdinių priežiūra, taikomos apsaugos nuo žvėrių  priemonės, taipogi intensyviai gaminamas biokuras iš kirtimo atliekų.   

Lazdijų rajone apžiūrėjome ir įvertinome dar dvi valdas. Viena iš jų priklauso Raimundui Lavrenovui, kita vietinių verslininkų įmonei UAB „Dzūko miškas ir mediena“. Vadovas Romualdas Pašukonis, miškininkas su aukštuoju išsilavinimu, anksčiau dalyvavęs mūsų konkurse kaip fizinis asmuo. Abejose valdose stiprioji vieta yra miško atkūrimas, želdinių priežiūra ir ugdomieji kirtimai.

Lietuvos miško savininkų asociacijos informacija