Naujienos

2018 - 05 - 07

Aplinkos ministras K.Navickas patvirtino Medžioklės taisyklių pakeitimus

Aplinkos ministras Kestutis Navickas 2018-05-07 patvirtino Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimus. Pakeitimai susiję su siūlymu pakeisti kai kurių medžiojamųjų gyvūnų naudojimo reguliavimą, atsisakant jų licencijavimo, tačiau paliekant šių rūšių medžiojamųjų gyvūnų limitavimą. Siūlomas limito naudojimo kontrolės įrankis – naudojamų medžioklės lapų registravimas ir žymėjimas AM regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūroje.

Ministro 2018 m. gegužės 7 d. Nr. D1-365 įsakymą "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo rasite čia...>>>
 

Aplinkos ministro K.Navicko 2018-05-07 rašto "Dėl mdžioklės lapų žymėjimo ir registravimo" kopiją rasite čia...>>>


LMSA komentaras: esamais pakeitimais Aplinkos ministras neatsižvelgė į LMSA teiktą pasiūlymą, kad žemės savininko žemės sklype įrengiant medžioklei reikalingas biotechnines priemones ar įrenginius savininko žemė turi būti naudojama nuomos arba panaudos būdu, todėl tokiam naudojimui turi būti sudaroma rašytinė nuomos arba panaudos sutartis. Vėlesni įvykiai su žemės ūkio ministru Br.Markausku parodė, kad kėlėme teisingą pasiūlymą.
Tad siūlėme Aplinkos ministerijai tikslinti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.30 punktą numatant, kad privačiame miško ar žemės sklype įrengiant medžioklei reikalingas biotechnines priemones ar įrenginius savininko žemė turi būti naudojama nuomos arba panaudos būdu, todėl tokiam naudojimui turi būti sudaroma rašytinė nuomos arba panaudos sutartis (kaip tai numato aukštesnės galios aktas- LR Civilinis kodeksas: 6.547 str. 1 dalis, 6.629 str.  2 dalis ir  6.478 str.).
 
Lyginamasis variantas:

Draudžiama:

58.30. nesusitarus nesudarius rašytinio susitarimo su žemės sklypų savininkais ar valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus medžiojamiesiems gyvūnams laikyti;