Naujienos

2018 - 10 - 09

A.Gaižutis: Geriausias apsisaugojimas nuo žaliavų eksporto – aukštos medienos kainos

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) valdybos pirmininko Algio Gaižučio komentaras "Verslo žinioms", kuris atsispindi žurnalisto Daliaus Simėno 2018-10-09 straipsnyje "Valdantieji priskaldė malkų šokdami aplink interesų grupes". Straipsnyje aptariama, kad valdantieji, siekdami sumažinti medienos ir biokuro kainas, nori apriboti kirtimus ir privačių miškų valdas, apmokestinti žaliavos eksportą ir leisti pirmumo teise įsigyti medienos gamintojams. Jei Seimo svarstymams pateiktos viena kitai prieštaraujančios Miškų įstatymo pataisos būtų priimtos, medienos kainą ne mažėtų, o didėtų.

 Algis Gaižutis, LMSA pirmininkas:

Lietuva esame valstybė su atvira ekonomika atviroje ir griežtai reglamentuojamoje, užtikrinant laisvą prekių, paslaugų ir kapitalo laisvo judėjimą, ES rinkoje. Todėl geriausias apsisaugojimas nuo žaliavų eksporto į kitas šalis- aukštos kainos už žaliavinę medieną, kurias galėtų ir norėtų mokėti  mūsų vietinė medienos pramonė. 

O tam reikalinga turėti šiuolaikišką, efektyvią ir konkurencingą tarptautiniu mąstu medienos pramonę. Todėl visokeriopai skatinamos bei remiamos naujos investicijos į medienos pramonės technologinį perginklavimą.  Kaimyninės valstybės tuo tikslu subtiliai reguliuoja  žaliavinės medienos pardavimą iš valstybinių miškų, nediskriminuodami rinkos dalyvių, tačiau nustatydami – kokiu nuoseklumu ir kam suteikiama pimenybė už analogišką kainą įsigyti medienos. Taip sudaromos palankesnės sąlygos apdirbti medieną savo šalyje, sukuriant vertingesnę produkciją ir aprūpinant darbu savosios šalies gyventojus.  Be to, kaimynai po sėkmingo ženklių investicinių projektų įgyvendinimo taiko finansines paskatas pramonei, tai suderinta ir notifikuota Europos Komisijoje.

Pavyzdžiui, nuo 2011 m. (kai įsigaliojo ši galimybė), Latvijos Vyriausybė 35 projektams yra suteikusi remiamo investicinio projekto status [plačiau: https://www.facebook.com/InfoForest/posts/1956587564364341 ].

Tad reikia nuoseklių, aiškių ir kompetetingų sprendimų didinant viso Lietuvos miškų sektoriaus konkurencingumą regione, kartu ieškoti bendrai priimtinų sprendimų su miškų savininkais, miškininkais ir medienos pramone. O ne užsiimti populizmu siūlant vienas kitam prieštaraujančias iniciatyvas: iš vienos pusės eina siūlymai drausti ar apsunkinti miškų naudojimą, tuo pačiu ženkliai mažinant medienos pasiūlą iš šalies miškų, siekiai įvesti diskriminacinius mokesčių tarifus parduodamai medienai, iš kitos pusės norima sumažinti medienos ir biokuro kainas. Rezultatas- kuriamas netikrumas ir chaosas, kuriame gal ir blykstels trumpai koks populizmu švytintis veikėjass TV ekranuose, bet tiktai tiek. Visa kita veda prie didelio “PIŠŠŠ”.