Naujienos

2018 - 12 - 11

Seimas pakeitė lėšų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą paskirstymo proporciją

2018 m. gruodžio 11 d. Seimas pakeitė lėšų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą paskirstymo proporciją bei du kartus padidino mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifus pagal medžioklės plotų kategorijas. Priimtomis pataisomis nustatyta, kad 50 proc. mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius bus įskaitoma į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami medžiojamųjų gyvūnų ištekliai, biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti (šiuo metu galiojančiame įstatyme – 70 proc.). 50 procentų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius bus įskaitoma į valstybės biudžetą ir teisės aktų nustatyta tvarka naudojamas Aplinkos apsaugos rėmimo programai finansuoti (šiuo metu galiojančiame įstatyme – 30 proc.).

 

Už tai numatančias Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-1116(2) balsavo 60, prieš – 3, susilaikė 30 Seimo narių.

Pakeitus lėšų, surenkamų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, paskirstymo proporcijas, bus sudarytos sąlygos racionaliau panaudoti šias lėšas, o nustačius naujus mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifus, šie ištekliai bus tinkamai įvertinti.

/p>