Naujienos

2019 - 05 - 29

LR Vyriausybė kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl žinybinių specialiųjų fondų ir programų

Ateina galas žinybinėms atskirų ministerijų valdomoms specialiosioms programoms ir fondams? Tame tarpe iš 5 proc. mokesčio ( Miškų įstatymo 7 st. 2 d. nustatyta tvarka) formuojamai ir Aplinkos ministerijos disponuojamai Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo specialiajai programai? Vyriausybė šiandien, 2019-05-29, posėdyje pritarė darbotvarkės klausimu Nr. 21 [ medžiaga ] teiktam pasiūlymui ir nusprendė keiptis į Konstitucinį Teismą dėl net 9 specialiųjų įstatymų, kurie pagal Konstitucinio Teismo suformuotą doktriną galimai riboja Vyriausybės ir Seimo įgaliojimus planuoti ir tvirtinti atitinkamų metų valstybės biudžetą.

Specialiųjų įstatymų nuostatos, kuriose nustatyta, kad kiekvienais metais tam tikrai programai ar fondui turi būti skiriama ne mažiau, kaip tam tikra valstybės biudžeto lėšų dalis, nustatant kokie kasmet į valstybės biudžetą surenkami mokesčiai ir kiti privalomi mokėjimai naudojami šiems iš anksto nustatytiems fondams ar programoms įgyvendinti, bei nuostatos, draudžiančios specialiuosiuose įstatymuose įtvirtintų programų ir fondų lėšas naudoti kitoms valstybės reikmėms finansuoti, vertintinos kaip galimai neatitinkančios Konstitucinio Teismo doktrinos [LRV 2019-05-29 posėdžio video transliacija čia...>>> ]

Siekiama įtvirtinti, kad Vyriausybė – ir tik ji (o ne atskiros žinybinius fondus ir programas valdančios ministerijos)– turėtų įgaliojimus valstybės biudžeto projekte numatyti, kiek lėšų ir iš kokių pajamų šaltinių turėtų būti gauta, kiek lėšų ir kokiems tikslams turėtų būti skirta. Atsižvelgiant į tai, kad specialieji įstatymai galimai apriboja Vyriausybės įgaliojimus savarankiškai rengti kasmetį valstybės biudžetą, jie galėtų būti vertintini, kaip galimai pažeidžiantys Konstitucijos 5 straipsnį, taip pat konstitucinį valdžių padalijimo principą. Pasak Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio, bendra specialiųjų fondų ir programų metinė suma yra ~655 mln.EUR.