Naujienos

2019 - 06 - 25

Nuotoliniai tyrimai – pagalba miškininkui ar sena-nauja mada? (2)

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, kartu su 10 partnerių iš įvairių Europos šalių, toliau vykdo Europos Sąjungos Horizontas 2020 programos projektą MySustainableForest. Projektas plačiau buvo pristatytas forest.lt praeitais metais, todėl čia tik paminėsime, kad jo pirmutinis siekis yra pateikti profesionaliai dirbančiam miškininkui galingą informacijos apie miško išteklius, jų būklę bei jos dinamiką surinkimo įrankį, kuris būtų grindžiamas nuotoliniais tyrimais. 2019 metų birželio 18-20 dienomis projekto partneriai susirinko Čekijoje, Krtiny miestelyje aptarti projekto eigą, apibendrinti pasiektus rezultatus bei nubrėžti gaires ateičiai. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociaciją renginyje atstovavo projekto koordinatorius Alfredas Galaunė bei Gintautas Mozgeris iš Vytauto Didžiojo universiteto.

Daugiau informacijos apie MySustainableForest - https://mysustainableforest.com. Iš anksto kviečiame dalyvauti Lietuvos miškininkų, miško savininkų bei asmenų, suinteresuotų tvaria miškininkyste susitikime su projekto MySustainableForest komanda, kuris įvyks 2020 metų rugpjūtį Lietuvoje.

Tačiau ši žinutė nėra tik formalus projekto viešinimo įsipareigojimas. Norėtume trumpai supažindinti su susitikimo rengėju – Brno Mendelio universiteto Miškų įmone bei pristatyti Čekijos, kaip ir didelės Europos dalies didžiausią šiandienos problemą – masinę miškų žūtį dėl didžiulio kinivarpų išplitimo. Sunku būtų rasti jau beveik šimtmečio trukmės istoriją skaičiuojančios Brno Mendelio universiteto Miškų įmonės atitikmenį Lietuvoje, nepaisant visų mūsų bandymų susieti miškininkavimą Dubravos ar Kazlų Rūdos miškuose su mokslu. Čekų kolegų įmonė yra iš principo Brno Mendelio universiteto padalinys, tiesiogiai vadovaujamas universiteto rektoriaus, tačiau turintis savo administracinę struktūrą, būtiną tiek mokymo ir mokslo funkcijoms užtikrinti, tiek ir ūkinei veiklai vykdyti. Įmonė administruoja apie 10000 ha miškų, joje yra 3 (mūsų supratimu) girininkijos, kurioms priklauso pagal augimo sąlygas esminiai besiskiriantys miškai. Kiekvienais metais medienos ruoša sudaro apie 65 t. m3. Įmonė taip pat koordinuoja su medžiokle susijusias veiklas. Jai priklauso (beje, beveik šimtą metų) nuostabi Krtiny pilis, kurioje vyko projekto MySustainableForest renginys.

Beje, pilyje įrengtas viešbutis yra populiarus tarp turizmą gamtoje mėgstančių lankytojų, tarnauja kaip bazė švietėjiškai miškininkavimo populiarinimo veiklai plėtoti. Įmonės pajamos naudojamos ne tik įprastinei miškininkavimo veiklai finansuoti, tačiau taip pat ir moksliniams tyrimams, mokymo procesams plėtoti. Tarkime, be kitų klausimų, įmonės specialistai kartu su universiteto mokslininkais vykdo vienaamžių medynų konvertavimo į įvairiaamžius medynus eksperimentą, siekdami suformuoti sąlygas, kuriomis būtų galima vykdyti pastovia miško danga grindžiamą ūkį. Daugeliu atžvilgiu čekų miškininkystė panaši į Lietuvos, gal tik grindžiama ilgesne kirtimų apyvarta. Beje, miškotvarka taip pat panaši, tik kolegos negalėjo suprasti mūsų užduoto klausimo apie tai, kaip jiems pavyksta išlaikyti stabilias taksacinių sklypų ribas kartojant sklypinę inventorizaciją po 10-ies metų. Mat, sklypinę inventorizaciją vykdo privatus rangovas ir sklypų ribos keičiamos tik pokyčius suderinus su darbų užsakovu, t.y. mūsų aptariama įmone. Panašiai yra planuojamos ir ūkinės priemonės.

Mūsų aptariamos įmonės specialistų didžiausias galvos skausmas yra kova su kinivarpų invazija, ir siekis sumažinti nuostolius dėl masinės medynų (įvairios kinivarpų rūšys puola ne tik eglę, bet ir pušį) žūties. Tarkime, per pastaruosius metus įmonės kirtimų balanse iš 65 tūkstančių m3 beveik 80% sudarė mediena iš sanitarinių kirtimų. Kolegos džiaugėsi (su ašaromis) tik tuo, kad sertifikuotą medieną dar perka IKEA.

Kinivarpų rykštė plaka ne tik Čekijos (per pastaruosius metus iškirsta 50 mln. m3 m medienos, kai įprastos kirtimų apimtys būdavo apie 15 mln. m3), tiek ir kitų Europos šalių miškus. Todėl nenuostabu, kad projektas MySustainableForestry padidintą dėmesį skirią klausimams, susijusiems su kinivarpų pažeidimų diagnostika. Teoriniu požiūriu nėra didesnių problemų nuotoliniais tyrimais aptikti užpultus eglės medžius praėjus savaitei nuo kenkėjo įsigraužimo momento. Šitai patvirtina ir Lietuvos mokslininkų atlikti moksliniai tyrimai naudojant tiek kameriniu būdu, tiek iš orlaivio atliekamą hiperspektrinį skenavimą. Tačiau esminė gausių Lietuvoje ir Europoje atliekamų tyrimų problema yra ta, kad praktiniu požiūriu toks ankstyvas medžio pažeidimo aptikimas yra beprasmis. T.y. infekuotas medis turi būti pašalintas iš miško nedelsiant, kol neišsivystė nauja kenkėjų karta, tačiau atskiro medžio pažeidimų ankstyvos diagnostikos sistemą sukurti praktiškai neįmanoma dėl sunkiai įsivaizduojamų kaštų, techninių pajėgumų poreikio ir būtino reagavimo staigumo. Todėl projektas MySustainableForest siūlo dėmesį koncentruoti ne į ankstyvą pažeidimo diagnostiką (tai labai įdomu moksliniu požiūriu), tačiau į nuolatinę visuotinę miškų būklės stebėseną naudojant nuotolinius tyrimus ir erdvinį modeliavimą, siekiant prognozuoti masinių kenkėjų invazijų riziką, nurodyti labiausiai jautrias pažeidimams vietas bei operatyviai adaptuoti miškininkavimo sprendimus, kad būtų ne tai, kad išvengtos kenkėjų masinės invazijos, bet sumažinta jų neigiama įtaka visų miškininkystės aspektų atžvilgiu.