Naujienos

2019 - 07 - 12

EK Miškų ir medžio kamštienos Socialinio dialogo grupės (Forestry&Cork SDG) posėdis

2019-07-12 (penktadienį) Briuselyje vyksta Europos Komisijos organizuojamas EK Miškų ir medžio kamštienos Socialinio dialogo grupės (Forestry&Cork SDG) posėdis.

Darbotvarkėje:

1. Pirmą kart Europos Sąjungos lygmeniu ES Žemės ūkio ir Kaimo plėtros Generalinis direktorato surengtos konferencijos „Mūsų miškas, mūsų ateitis“ rezultatai, SDG narių atsiliepimai ir tolesni žingsniai dėl ES miškų strategijos.
2. Pradėtas ES biologinės įvairovės strategijos vertinimo procesas.
3. Dabartinė padėtis, susijusi su Komisijos darbu, susijusiu su tvariam finansavimui skirto reguliavimo rengimo (vadinamasis TAXONOMY reglamentas)
4. II RED: Bioenergijos tvarumo kriterijų įgyvendinimas
5. Miškininkystės tyrimai ir inovacijos - Miškų sektoriaus technologijų platformos 2040 m. Vizija
6. Prekybos susitarimų ir miškų sektoriaus padėtis
7. Komisijos miškų kaitos klausimais veiklos aktualijos
8. LULUCF įgyvendinimo padėtis ir darbo su FRL rezultatas

Eksperto teisėmis posėdyje dalyvauja LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) vice-prezidentas.

Reguliariai organizuojamus Miškų ir medžio kamštienos SDG ir EK Nuolatinio miškų ūkio komiteto posėdžius kuruoja ES Žemės ūkio ir Kaimo plėtros Generalinis direktoratas.

2019-07-11 (ketvirtadienį) siekiant suderinti šalių atstovų pozicijas, COPA-COGECA  patalpose Briuselyje vyko europinių organizacijų pasitarimas (COPA - ES žemės ūkio organizacijų komitetas; COGECA-ES žemės ūkio kooperatyvų generalinė konfederacija). COPA-COGECA Miškų darbo komiteto (Working Party "Forestry")   posėdžio metu  gamintojai (miškų ir žemės savininkų, medienos pramonės ir t.t.) atstovai) aptaria ir derina dalyvaujančių europinių organizacijų pozicijas rengiantis rytoj kviečiamam Miškų ir medžio kamštienos Socialinio Dialogo grupės (Forestry&Cork SDG) posėdžiui.

Narystė europinėse organizacijose užtikrina LMSA atstovams  galimybes reguliariai dalyvauti  ir COPA-COGECA Miškų darbo komiteto (Working Party "Forestry") veikloje, įtakoti priimamus siūlymus svarstomais miškų ūkio klausimais tiesiogiai išsakant Lietuvos miško savininkų poziciją atsakingiems EK pareigūnams, gauti naujausią informaciją apie europiniame lygyje priimamus sprendimus.