Naujienos

2019 - 11 - 28

Kroatijos sostinėje Zagrebe vyko Europos žemės savininkų organizacijos ELO Generalinė Asamblėja

Kaip ir kasmet Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) dalyvauja Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) Generalinėje Asamblėjoje (GA). Šį kartą GA surengta lapkričio 26-28d. Kroatijos sostinėje Zagrebe. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Kroatija perima pirmininkavimą ES Tarybai.   Generalinėje Asamblėjoje (GA) dalyvauja Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos,  Lietuvos,  Lenkijos, Danijos, Ispanijos, Austrijos, Olandijos, Švedijos ir kt. šalių atstovai. 

Darbotvarkėje ir naujai Europos Parlamento patvirtintos Europos Komisijos planuojamų darbų aptarimas, žemės rinkos aktualijos ir su tuo susiję teisinės iniciatyvos, būsimoji ES Bendroji žemės ūkio ir kaimo plėtros politika, aplinkosaugos veikla ir daugelis kitų aktualijų.

ELO Prezidentas Pierre-Oliver DREGE pristatė Generalinei Asamblėjai ELO lūkesčių laišką Kroatijos pirmininkavimo ES Tarybai šiuo atsakingu 2020 m. pirmojo pusmečio laikotarpiui, kurį detaliai aptarėme ir vėliau įteikėme Kroatijos Žemės ūkio ministerijos bei Aplinkos apsaugos ir energetikos ministerijos atstovams.

ELO generalinis sekretorius  Thierry de l’ESCAILLE pateikė organizacijos veiklos ataskaitą,aptarė ELO vystomus projektus ir veiklas, supažindino su ES aktualijomis ir iš to kylančiais iššūkiais.  

Kroatijos Žemės ūkio ministro pavaduotojas Tugomir Majdak pristatė šios šalies Prezidentavimo ES Tarybai pirmajame 2020 m. pusmetyje prioritetus, papasakojo apie žemės ir miškų ūkio sektorius Kroatijoje. Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) Generalinės Asamblėjos Zagrebe delegatai domėjosi daugeliu aktualių klausimų.

Susitikome su Kroatijos Aplinkos apsaugos ir Energetikos ministerijos atstovais aptarti Prezidentavimo ES Tarybai ateinančiame pusmetyje prioritetų aplinkosaugos srityje. Dalyvavo aplinkos apsaugos ir energetikos ministro padėjėjas Igor Kreitmeyer bei Biologinės įvairovės ir strateginių reikalų sektorius vadovė Ivana Jelenič [https://mzoe.gov.hr/kontakti/uprava-za-zastitu-prirode/4942]


Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) jau antrą dešimtmetį esame šios įtakingos europinės organizacijos ELO tikrieji nariai. LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis yra išrinktas ELO vice-prezidentu.


AKTUALU:
Prasidėjo registracija į svarbiausią ELO iniciatyva rengiamą globalų metinį tvaraus žemės ūkio ateities perspektyvas aptariantį renginį Forum for the Future of Agriculture 2020. Registruokitės čia: www.forumforagriculture.com/register