Naujienos

2020 - 06 - 28

NMA: 2 savaitėmis pavėlintas paraiškų teikimo laikas miškininkystės priemonėms

Dėmesio! Nacionalinė mokėjimų agentūra prie ŽŪM praneša, kad keitėsi paraiškų rinkimo laikas: paraiškos miškų ekosistemoms didinti bus renkamos ne nuo liepos 1 d., o nuo liepos 15 d.!
Taip pat pakeistas paraiškų miško veisimui teikimo laikas – nuo rugsėjo 15 d.

2020 m. birželio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas. Pakoreguotame paraiškų rinkimo grafike nustatyta, kad paraiškos pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ ir „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, bus priimamos dviem savaitėmis vėliau.

Paraiškas pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ bus galima teikti nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 16 d. (anksčiau paraiškas buvo numatyta rinkti nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 30 d.).
 
Paraiškos pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė" bus renkamos nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 14 d. (anksčiau paraiškas buvo numatyta rinkti nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.).


Daugiau informacijos– https://bit.ly/3ewxgdb