Naujienos

2020 - 07 - 03

Didinami įkainiai jaunuolynų ugdymui ir naujų miškų įveisimui

Stebėsenos komitetas liepos 2 d.(ketvirtadienį) patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) 2014-2019 m. įgyvendinimo ataskaitą bei tam tikrų programos priemonių nuostatų pakeitimus. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis tęsėjo asociacijai duotą žodį ir ministerijos specialistai objektyviai atliko jaunuolynų ugdymui bei naujų miškų įveisimui įkainių perskaičiavimus, kad jie atitiktų realias sąlygas. 

Komiteto nariai pritarė priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Parama investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ ir veiklos srities „Miško veisimas“ kompensacinių išmokų padidinimui už išugdyto jaunuolyno hektarą, įvertinus padidėjusias išlaidas medžių sodmenų įsigijimui, miško įveisimo ir priežiūros paslaugoms.

Nauji įkainiai ir Programos 2014-2019 m. įgyvendinimo ataskaita bus paviešinta, kai patvirtins Europos Komisija.