Naujienos

2020 - 12 - 23

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų!

Mieli LMSA nariai, partneriai ir bičiuliai,

Tegul ateinančios šventės pripildo Jūsų širdis džiaugsmo, tikėjimo ir vilties...
Ramių Jums Kūčių vakaro,
stebuklingo šv. Kalėdų ryto ir
perspektyvių, saugių bei sėkmingų ateinančių Naujųjų 2021 metų!

Tebūnie ateinantys 2021-ji metai būna dosnūs prasmingais darbais, pilni artimųjų supratimo ir šilumos, turtingi sėkme bei laime! Gražių artėjančių Šv.Kalėdų švenčių, pakilios nuotaikos pasitinkant Naujuosius Metus!!!

Su nuoširdžiausiais palinkėjimais,
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vardu
Algis Gaižutis, LMSA pirmininkas
2020-12-23