Naujienos

2021 - 01 - 19

EŽTT nustatė teisės į nuosavybės apsaugą pažeidimą savavališkų statybų kontekste

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 2021-01-19 paskelbė, kad Lietuvos institucijos pažeidė Kauno rajono gyventojo teises, kai nurodė jam perstatyti gyvenamąjį namą dėl pažeidimų. Strasbūro teismas konstatavo, kad statybos vyko laikantis išduotų leidimų ir planavimo dokumentų, todėl namo savininkas neturėtų prisiimti institucijų klaidų naštos.

Teismas mano, kad institucijos buvo atsakingos už patikrinimą, ar statybos vykdomos laikantis teisės aktų“, – rašoma trijų teisėjų kolegijos paskelbtame sprendime byloje Puišys prieš Lietuvą (Nr. 58166/18).

Ginčas kilo dėl statybų Kauno rajone, Netonių kaime ant Nemuno šlaito, kurios buvo vykdomos gavus leidimus, tačiau vėliau Lietuvos teismų buvo paskelbtos iš dalies neteisėtomis.

EŽT Teismas priėmė sprendimą byloje Nr. 58166/18, kuriuo konstatavo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintos teisės į nuosavybės apsaugą pažeidimą.

 EŽT Teismo sprendimas byloje Puišys prieš Lietuvą (anglų kalba...>>>)

hhh