Naujienos

2021 - 06 - 04

Ar žinote, kaip kito šalies miškingumas ir formavosi miškų priežiūra Lietuvoje?

Šiandien, birželio 4 d. prasidėjo nemokamų nuotolinių mokymų aktualiausiomis miškininkystės temomis ciklas. Į juos kviečiami miškų savininkai, miško darbuotojai ir visi, kuriems rūpi miškų dabartis ir ateitis. Mokymai vyksta per „Zoom“ platformą, taipogi yra viešai transliuojama ir VMT paskyroje soc.tinkle Facebook. Jei domitės - stebėkite šiandienos seminarą šiame vaizdo įraše [https://bit.ly/3v6tPkR].

I-asis mokymų ciklo renginys birželio 4 d. yra skirtas šalies miškingumo pokyčiams aptarti. Paskaitas skaito geriausi šios srities ekspertai: doc.dr. Albinas Tebėra, dr. Albertas Kasperavičius, Gintaras Kulbokas.

Kitos aktualios temos, kurias numatoma apžvelgti šiais metais: miškų ir miškų plotų inventorizacija, šalies kadastrai ir registrai, miško priežiūra ir kontrolė, miško atkūrimas ir įveisimas, produktyvus miško auginimas, miško ekosistemų paslaugos ir daugiatikslis miško naudojimas, miškų būklė ir sanitarinė apsauga, miško ištekliai ir jų kaita, klimato kaita ir miškai.

Mokymus organizuoja Valstybinė miškų tarnyba (VMT) kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) ir VDU Žemės ūkio akademija. Pranešimus skaitys šių įstaigų specialistai, jie pateiks daug naudingos teorinės ir praktinės informacijos. Mokymų dalyviai galės užduoti klausimus, tiesiogiai diskutuoti su lektoriais.

 

Į mokymus reikėtų registruotis el. paštu: s.cernuliene@kmaik.lm.lt arba tel. +370 685 84542 – arba į visą mokymų ciklą, arba į atskiras paskaitas.