Naujienos

2021 - 06 - 11

In Memoriam Juozapas Algirdas Mažeika [1940 05 02 - 2021 06 11]

2021-06-11 netekome žinomo miškininko, ilgamečio Žemės ūkio akademijos darbuotojo, buvusio Miškotvarkos katedros vedėjo doc. dr. Juozapo Mažeikos. Nuoširdi užuojauta šeimai ir artimiesiems.
Velionis bus pašarvotas birželio 15 d.(antradienį), 15 val. Tabariškių parapijos namuose (Gėlių g. 110, Tabariškių km., Kauno raj.). Šv. Mišios bus aukojamos trečiadienį, birželio 16 d., 12 val. Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Laidotuvės Tabariškių kapinėse.

 Trumpa biografija:

Mažeika Juozapas Algirdas 1940 05 02 gim. Gečialaukis (Alovės vlsč.), miškų ūkio inžinierius. Dr. (biomed. m.; ž. ū. m. kand. 1988).

Išsilavinimas ir veikla: 1963 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1972–2010 dirbo Lietuvos žemės ūkio universitete (iki 1996 Lietuvos žemės ūkio akademija), nuo 1979 dėstė, 2001–07 Miškotvarkos katedros vedėjas; docentas (1992). Parengė miškotvarkos duomenų apdorojimo sistemą (su kitais, 1980), medienos prieaugio klasifikacijos standartą (su kitais, 1984), miško žemės klasifikacijos standartą (2005). Paskelbė apie 80 mokslinių straipsnių.

Knygos: Parašė knygas Lietuvos TSR miškų ištekliai ir augimvietės (su kitais, 1972), Miško žemės ekonominis vertinimas (su kitais, 1975), Miškų ūkio organizavimas ir tvarkymas dirvožemio tipologiniu pagrindu (su kitais, 1985, rusų kalba), Miško fondo ir miško įmonių ūkinės veiklos kontrolės metodika (su kitais, 2 dalys, 1979–84, rusų kalba). Vadovėlio Miško naudojimas ir logistika (2008) sudarytojas ir vienas autorių.

.