Naujienos

2021 - 06 - 21

Nutekintas būsimos ES miškų strategijos juodraštinis projektas stipriai nuvylė

Praėjusios savaitės pabaigoje nutekintas Europos Komisijos su dideliu vėlavimu rengiamos naujosios ES miškų strategijos projekto juodraštis, kuris iki birželio 25 d. yra derinamas su kitomis institucijomis. Oficialią strategijos projekto versiją žadama paskelbti š.m. liepos 20 d., (po savaitės, kai liepos 14 d., EK pristatys vadinamąjį „Fit for 55“ klimato deleguojančių teisės aktų paketą).

Europinės miškų sektorių atstovaujančios organizacijos sureagavo vieningai - rengiamas ES miškų strategijos dokumentas peržengia EK kompetencijos ribas, projektas yra nepriimtinas ir plataus užmojo pasiūlymas reguliuoti miškų planavimą, stebėjimą, valdymą ir pramonės gamybą. Tai demonstruoja aiškų nesupratimą, kaip funkcionuoja miškininkystė ir miškų pramonė, koks yra miškų sektoriaus  indėlis į neutralią klimato atžvilgiu visuomenę.

europarlamentaras Petri Sarvamaa

Nusivylęs siūlomais sprendimais ir Europos Parlemento sprendimo dėl ES miškų strategijos pagrindinis pranešėjas europarlamentaras Petri Sarvamaa, kadangi EK pasiūlymas savo turiniu esmingai skiriasi nuo Europos Parlamento pranešimo ir Tarybos pozicijos dėl naujosios ES miškų strategijos.

e to, nors iki šiol ES nebuvo vieningos miškų politikos [yra laikomasi subsidiarumo principo (kai kiekviena šalis miškų ūkio sprendimus priima savarankiškai, atsižvelgdama į šalies miškų ir gamtinius ypatumus)], panašu, kad dabar Europos Komisija siūlo ne tik strategiją, bet ir iš tikrųjų bendrą ES miškų politiką. O tai jau peržiangia Europos Sąjungos steigimo sutartyje numatytas kompetencijos ribas.

Tai, kad Europos Komisija taip akivaizdžiai nepaiso tvirtos ir aiškiai išreikštos kitų dviejų institucijų - Europos Parlamento  ir Europos Tarybos pozicijos, aiškiai paraginusių naujoje ES miškų strategijoje vienodai atsižvelgti į miškų vertės grandinės ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus - iššaukė nemažos dalies ES valstybių narių, miško savininkų, investuotojų ir miško pramonės atstovų nepasitenkinimą. Laukia išties karšti debatai.

Iki šiol Europos Komisijoje miškų klausimus kuravo žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis departamentas. Tačiau pastarosios EK ideologinis pokytis akivaizdus- dabar iniciatyvos ir svarbesnio vaidmens imasi klimato ir aplinkos generaliniai direktoratai.

Ką reikia žinoti? Keletas svarbesnių momentų mutekintame Europos Komisijos rengiamame ES miškų strategijos projekte: