Naujienos

2021 - 06 - 19

ES įveda laikinus antidempingo muitus beržo faneros iš Rusijos importui

Medienos pramonės įmonių susivienijimas "Woodstock Consortium"  palankiai vertina laikinus 6 mėn. antidempingo muitus, kuriuos 2021 m. birželio 11 d. Europos Komisija nustatė beržo faneros importui iš Rusijos, kaip svarbų ir būtiną žingsnį atkuriant vienodas konkurencines sąlygas ES rinkoje. [Plačiau: Byla AD672 - beržo fanera]

• Europos Komisija patvirtino, kad Rusijos eksportuojantys gamintojai pardavė beržo fanerą ES rinkoje dempingo kainomis;
• Rusijos gamintojams nustatyti dempingo skirtumai yra nuo 15% iki 15,9%;
• Importas iš Rusijos buvo pasiūlytas ES žymiai mažesnėmis kainomis nei ES gamintojų, o tai padarė materialinę žalą ir pablogino ES pramonės veiklos rezultatus ir jos pelningumą iki giliai neigiamo lygio;
• ES faneros pramonė kartu su Komisija budriai stebės bet kokius Rusijos eksportuojančių gamintojų bandymus apeiti laikinuosius muitus atsižvelgiant į didžiulius gamybos pajėgumus ir įvairius iškraipančius vidaus pramonės veiklos elementus.

Sprendimas nustatyti muitą buvo priimtas atlikus tyrimą, kurį kelių Europos faneros gamintojų (daugiausia iš Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos) vardu inicijavo Europos Woodstock konsorciumas. Skunde teigiama, kad iš Rusijos importuojamos beržinės faneros kainos buvo nepakankamai įvertintos dempingo tikslais ir taip pakenkė ES pramonei.

Po aštuonių mėnesių išsamaus tyrimo Europos Komisija nustatė, kad Rusijos eksportuotojai parduoda beržo faneros gaminius ES už mažesnę nei tikrąją vertę, ir dabar, atsižvelgdama į tai, nustatė laikinąsias antidempingo priemones-importo muitus nuo 15% iki 15,9%. Tai yra svarbus pirmasis žingsnis siekiant pakeisti ilgalaikį Rusijos beržinės faneros gamintojų dempingo praktikos poveikį ir atkurti vienodas sąlygas Europos Sąjungos rinkoje, taip pat užtikrinti ilgalaikę ES gamintojų ateitį.

Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/940 patvirtino, kad Rusijos eksportuojantys gamintojai,  kontroliuojantys pusę ES rinkos, parduodavo didžiulius beržo faneros kiekius ES dempingo kainomis, o tai padarė materialinę žalą ES gamintojams. Iš tikrųjų Komisija patvirtino, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu importas iš Rusijos padidėjo 37% ir kad šis importas per nagrinėjamąjį laikotarpį vyko mažesnėmis nei ES pramonės kainomis. Žymiai padidėjus ES suvartojimui (+ 14%), nagrinėjamuoju laikotarpiu importas iš Rusijos dar labiau padidėjo (+ 37%) kainomis, kurios smarkiai numušė ES pramonės kainas.

Remiantis Komisijos padarytomis išvadomis dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir ES interesų, nustatytos laikinosios priemonės, kad būtų apsisaugota nuo tolesnės importo dempingo kaina Sąjungos pramonei daromos žalos.

Laikinosios antidempingo muito normos, išreikštos CIF kaina ESpasienyje prieš sumokant muitą:

Bendrovė

Laikinasis antidempingo muitas

„Sveza“ grupė

15,9 %

„Syktyvkar Plywood Mill Ltd.“

15,0 %

„Zheshartsky LРK LLC“

15,3 %

Kitos bendradarbiaujančios bendrovės

15,7 %

Visos kitos bendrovės

15,9 %

 
Preliminarūs antidempingo muitai įsigaliojo 2021 m. birželio 14 d. Sprendimas juos perkvalifikuoti kaip nuolatinius muitus bus priimtas antroje 2021 m. pusėje. Jei tai bus patvirtinta, nuolatiniai muitai trejų metų laikotarpiui įsigalios nuo 2021 m. gruodžio 21 d.

Šaltiniai: EK, „Woodstock Consortium