Naujienos

2021 - 10 - 04

Vienos Deklaracija dėl ES miškų strategijos 2030 - stiprus miško savininkus ir valdytojus atstovaujančių organizacijų bendras pareiškimas.

Dalyvaujame Austrijos sostinėje Vienoje sušauktame ES europinių ir nacionalinių miško bei žemės savininkus ir miškininkus vienijančių asociacijų forume, kurio pagrindinis klausimas- naujoji ES miškų strategija 2030. Kaip įžanginėje kalboje pasakė už miškų politikos įgyvendinmą Austrijoje atsakinga ministrė Elisabeth Köstinger, Europos Komisija praleido progą pateikti subalansuotą, holistinę ES miškų strategiją.

Europos Sąjungos miškų strategija turėtų „prasmingai praturtinti ir papildyti“ valstybių narių miškų politiką, bet ne ją pakeisti, bendrame pareiškime 2021 m. rugpjūčio 26 d. pareiškė Vokietijos ir Austrijos žemės ūkio ministrės Julia Klöckner (Vokietija) ir Elisabeth Köstinger (Austrija) [ https://www.bmel.de/.../Press.../DE/2021/140-koestinger.html]. Jos pasisakė „griežtai atmetančios“ dabartinius Europos Komisijos pasiūlymus „perimti miškų planavimo suverenitetą“, įskaitant privalomas taisykles valstybėms narėms.

"Briuselis tiek nutolo nuo realybės, kad privalome sugrąžinti juos atgal ir pastatyti ant žemės",- kalba šiandieninio Forumo dalyviai.

Šiandien priėmėme bendrą Rezoliuciją, o rytoj, spalio 5 d., tas pat klausimas aptariamas neformaliame Austrijos, Vokietijos, Suomijos, Švedijos ir keleto kitų šalių ministrų, kuruojančių miškų politikos įgyvendinimą, susitikime Vienoje.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociaciją forume atstovauja LMSA pirmininkas Algis Gaižutis.

Pagrindiniai Vienos Deklaracijos dėl ES miškų strategijos 2030 m. teiginiai:
 
  • Būtina pripažinti ankstesnius miškų savininkų ir valdytojų pasiekimus visuomenei, aplinkai ir ekonomikai.
  • Siekiant paremti visapusiškos bioekonomikos proveržį, ateityje turi būti užtikrintas didelis miškų panaudojimo potencialas.
  • Jei visuomenė reikalauja iš mūsų specialių ekosistemų paslaugų, jos turi būti atlyginamos sąžiningai. Turi būti užtikrinta pilna kompensacija už dėl aplinkosauginių apribojimų prarastą turtą ir pajamas.
  • Toliau plėtojant teisės aktus, reglamentus ir kitas priemones, turinčias tiesioginės įtakos miškų valdymui, reikia atsižvelgti į mūsų, miškų savininkų/valdytojų ir mūsų organizacijų techninę kompetenciją.
  • Turi būti visiškai gerbiama teisė naudotis savo turtu ir laisvai juo disponuoti bei dirbti.
  • Tvarus ir aktyvus miškų valdymas, kaip apibrėžta „MCPFE - Forest Europe procese“, ir toliau turi būti bendra kryptis, apimanti visus numatytus metodus, kad ateityje būtų galima įveikti įvairias ir daugiafunkcines miškasms keliamas užduotis.
  • Su miškų politika neabejotinai susijęs subsidiarumo principas. Reikia gerbti valstybių narių kompetenciją šioje srityje.

Europos miškų savininkai ir valdytojai ragina iš esmės paaiškinti keliamus siekius būsimoje ES miškų strategijoje

 „Naujajai ES miškų strategijai 2030 m. reikalingi aiškūs tikslai ir įmanomaii nuoseklūs veiksmai“ - tai buvo miškų savininkų ir valdytojų žinia ES politikos formuotojams iš Europos miškų savininkų konferencijos. 2021 m. spalio 4 d. Vienoje surengta konferencija sukvietė Europos ir nacionalines miškų savininkų organizacijas, valstybines miškų organizacijas ir Europos Parlamento narius aptarti ir keistis nauja ES miškų strategija. Konferencijos metu CEPF, EUSTAFOR, Copa-Cogeca, ELO, USSE ir FECOF pristatė bendrą poziciją dėl naujos strategijos, kuri atspindi Vienoje iškeltus rūpesčius.

Konferencijos dalyviai išreiškė didelį susirūpinimą, nes naujoji strategija kenkia dabartinei tvarios ir daugiafunkcinės miškų ūkio socialinių, aplinkos ir ekonominių ramsčių pusiausvyrai ES. Europos miškų savininkai ir valdytojai buvo vieni aktyviausių ir palaikančių naują strategiją ir įsitikinę, kad tai būtina siekiant geriau spręsti sektoriaus iššūkius ir galimybes bei pasiekti naujus žaliojo kurso tikslus taikant nuoseklią ir gerai koordinuojamą ES lygmens sistemą. Tačiau šios viltys žlugo EK paskelbus naujos strategijos tekstą.

Konferencijoje priimta Vienos Deklaracija paaiškina pagrindines priežastis, kodėl Europos miškų savininkai ir valdytojai labai nerimauja dėl strategijos ir mano, kad ji yra netinkama. Deklaracijoje taip pat keliami pagrindiniai klausimai ir pastabos dėl ES Miškų strategijos įgyvendinimo. Jame akcentuojami keturi strategijoje paskelbti veiksmai, kuriuos reikia išsamiai paaiškinti ir paaiškinti prieš toliau plėtojant šias iniciatyvas:

1. Nauji ES tvaraus miškų valdymo rodikliai, ribos ir diapazonai

2. Nauja ES savanoriška arčiau gamtos esanti miškų valdymo sertifikavimo schema

3. Mokėjimo už ekosistemos paslaugas plėtra

4. Naujas teisės akto pasiūlymas dėl ES miškų stebėjimo, ataskaitų teikimo ir duomenų rinkimo

Europos miškų savininkai ir valdytojai pripažįsta ES tikslų įgyvendinimo svarbą ir yra pasiryžę įvykdyti savo dalį. Tačiau jei ES politika, susijusi su miškais, ir toliau nebus nuosekli ir neatsižvelgs į juos valdančių asmenų indėlį ir rūpesčius, ir jiems bus suteikta galutinė atsakomybė už šios politikos įgyvendinimą, kyla didelė rizika, kad tokių politinių dokumentų neįmanoma bus įgyvendinti praktikoje. Miškų savininkai ir valdytojai susiduria su daugybe iššūkių ir pavojų tvarkydami ir prižiūrėdami miškus. Norint išlikti motyvuotiems ir prisidėti prie ilgalaikio kaimo vietovių ir ES ekonomikos gyvybingumo, jmums reikia konstruktyvių Europos politikos formuotojų signalų.

 

 

2021 10 04 Vienos Deklaracija pasirašyta.

Stipri Europos miško ir žemės savininkų, miškininkų pozicija dėl būsimosios ES miškų strategijos

 

./bus papildyta/.