Naujienos

2021 - 10 - 14

Seimo KRK akiratyje - naujoji ES miškų strategija 2030

Liepos mėnesį Europos Komisija paskelbė du svarbius dokumentus: pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinį (teisės aktų pasiūlymų paketą, pavadintą „Fit for 55“) ir komunikatą „Nauja 2030 m. ES miškų strategija“. Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) spalio 13 d. posėdį pradėjo būtent nuo šių dokumentų aptarimo, ir jis užtruko ilgiausiai. Atsižvelgdamas į klausimo aktualumą Seimo komitetas nutarė ateityje su žemdirbių bendruomene surengti diskusiją.

Nuotr.: Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis

Diskusijose dėl EK priemonių rinkinio ir su juo susijusios su juo ES miškų strategijos aktyviai dalyvavo bei kritines pastabas išsakė Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

Aplinkos ministerijos atstovai akcentavo, kad komunikatas dėl naujosios miškų strategijos šalims narėms nėra privalomas. Tačiau kaip atkreipė dėmesį dr. A.Gaižutis, Europos šalių miškų savininkai ir valdytojai dėl šio komunikato yra labai yra susirūpinę. Spalio 4 d. septyniolika nacionalinių miško ir žemės savininkus bei valdytojus vienijančių asociacijų, šešios europinės skėtinės organizacijos pasirašė Vienos deklaraciją. Miškininkai sunerimę, nes naujoji ES miškų strategija krypsta vien tik į aplinkosaugą, miškų nenaudojimo politiką ir kenkia dabartinei tvarios ir daugiafunkcinės miškų ūkio socialinių, aplinkos ir ekonominių ramsčių pusiausvyrai. Pagaliau, ji prieštarauja Europos Parlamento, Tarybos išvadoms.

Nuoroda: https://youtu.be/ZlUVVCkjuHk?t=3934